ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးစဥ္ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေဆာင္ ဆရာမမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနဟုသိရ 

0
186


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား နွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတြ႔ဆံုရာ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးခဲြမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ရပ္ဆိုင္းၾကာင္း ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီထံက သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္န႔က ပညာေရး အသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၂၀) က ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ပညာ​ေရးဝန္​ႀကီးဌာနက ကိုယ္​စားလွယ္​အျဖစ္​ အဆင္​့ျမင္​့ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား​ေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာ သိန္​းဝင္​းႏွင္​့ အ​ေျခခံပညာဦးစီးဌာနဒုတိယ ညႊန္​ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာေအာင္​​ေအာင္​မင္​း တို႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက လာေရာက္ညွိနိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုရတနာပံုတကၠသိုလ္မွာ အခန္းတိုင္းကို ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈကို မေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ေတြကို ဌာန က ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လိုက္ေကာက္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္ ။ ခုလို ေက်ာင္းသားအခ်င္းေသြးခြဲတာ တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ပဲ လွည့္ျပန္ခဲ့တယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးမႈကို ရပ္ဆိုင္းပါတယ္” ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိေတာင္းဆိုမႈသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း နွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပညာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ရာ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲရပ္ဆိုင္းျခင္းနွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆင္​့ျမင္​့ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား​ေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာ သိန္​းဝင္​း က မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား နွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတြ႔ဆံုရာ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးခဲြမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ရပ္ဆိုင္းၾကာင္း ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီထံက သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္န႔က ပညာေရး အသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၂၀) က ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ပညာ​ေရးဝန္​ႀကီးဌာနက ကိုယ္​စားလွယ္​အျဖစ္​ အဆင္​့ျမင္​့ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား​ေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာ သိန္​းဝင္​းႏွင္​့ အ​ေျခခံပညာဦးစီးဌာနဒုတိယ ညႊန္​ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာေအာင္​​ေအာင္​မင္​း တို႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက လာေရာက္ညွိနိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုရတနာပံုတကၠသိုလ္မွာ အခန္းတိုင္းကို ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈကို မေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ေတြကို ဌာန က ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လိုက္ေကာက္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္ ။ ခုလို ေက်ာင္းသားအခ်င္းေသြးခြဲတာ တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ပဲ လွည့္ျပန္ခဲ့တယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးမႈကို ရပ္ဆိုင္းပါတယ္” ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိေတာင္းဆိုမႈသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း နွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပညာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ရာ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲရပ္ဆိုင္းျခင္းနွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆင္​့ျမင္​့ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား​ေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာ သိန္​းဝင္​း က မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply