ျမန္မာျပည္က Fan မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ Sinon Loresca

0
33

စက္တင္ဘာ ၂

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ King of Catwalk ျဖစ္သည့္ Sinon Loresca ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကသူ႕ပရိသတ္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ျပည္လမ္းရွိ Beauty Diary တြင္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Sinon Loresca သည္ ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ဳိး ေမာ္ဒယ္တဦးျဖစ္ျပီး အထင္ကရ Catwalk ေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထင္ၾကားေက်ာ္ကားသူတဦး ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု- Ye Myo Khant/MPA

#TheFifthWave

စက္တင္ဘာ ၂

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ King of Catwalk ျဖစ္သည့္ Sinon Loresca ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကသူ႕ပရိသတ္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ျပည္လမ္းရွိ Beauty Diary တြင္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Sinon Loresca သည္ ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ဳိး ေမာ္ဒယ္တဦးျဖစ္ျပီး အထင္ကရ Catwalk ေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထင္ၾကားေက်ာ္ကားသူတဦး ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု- Ye Myo Khant/MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply