အျငင္းပြားဖြယ္ Padmavat ႐ုပ္ရွင္အား အၾကမ္းဖက္မႈပါဝင္ေသာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္

0
124


ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၂၃

၁၄ ရာစုက ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတုိ႔ၾကား ရင္းႏွီးေသာ ပတ္သက္မႈအေၾကာင္းကိုပံုေဖာ္ထားသည့္ Padmavat ႐ုပ္ရွင္အား ျပသခြင့္ျပဳေၾကာင္း အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္၌ ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက လမ္းမႀကီးမ်ားကုိ ပိတ္ဆို႔ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္တြင္း သြားလာသည့္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား ထိခိုက္ ခဲ့ရသည္။ အစြန္းေရာက္ ဟိႏၵဴအဖဲြ႕မ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခ့ဲၿပီး ျပည္နယ္တြင္းရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတစ္႐ုံအား ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ျပသခြင့္ျပဳၿပီး လံုၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုုပ္ရွင္ကုိ ျပသျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ Padmavat ႐ုပ္ရွင္အား ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိျပသမည္ျဖစ္သည္။

ေဘာလီဝုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒီပီကာပါဒူကိုနဲႏွင့္ ရန္ဗီယာဆင္း တို႔က အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ထား သည္။Padmaavat ႐ုပ္ရွင္အား ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပသရန္ အေစာပိုင္းတြင္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဟိႏၵဴဘုရင္မႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အလာအူဒင္ခ်ီလ္ဂ်ီ တို႔ၾကား အခ်စ္ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟိႏၵဴမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဇာတ္အႏြယ္တခ်ိဳ႕တို႔က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပသမည့္ေန႔ရက္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

သမုိင္းပညာရွင္မ်ားက ပဒုမၼာဝတီသည္ ဒ႑ာရီလာဇာတ္ေဆာင္ တစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ႐ုပ္ရွင္သည္ သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေသြဖယ္ထားသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ႐ုပ္ရွင္ကို ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္ပါအေၾကာင္းအရာငါးခုကို ေျပာင္းလဲရန္ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ျပသခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒ႑ာရီလာဘုရင္မအား အလြန္အမင္းေလးစားစြာျဖင့္ပံုေဖာ္ထားေၾကာင္း အိႏိၵယသတင္းစာမ်ား၌ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ ေၾကာ္ျငာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၆ ရာစုက ဆူဖီကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ျဖစ္ သည့္ ပဒုမၼာဝတီ အေပၚ အေျခခံၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကုိ ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆင္ဆာအဖဲြ႕၏အႀကံျပဳခ်က္အရ ႐ုပ္ရွင္၏အမည္အား Padmaavati မွ Padmaavat သို႔ေျပာင္းလဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ လူတစ္စုသည္ ဒါ႐ိုက္တာ ဆန္ေဂ်းလီလာ ဗန္ဆာလီကို တိုက္ခိုက္ၿပီး ရာဇသန္ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကြင္းတြင္းဝင္ေရာက္ကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မတ္တြင္ မြမ္ဘုိင္း၌ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးေနစဥ္အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသးသည္။

ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားပိုမုိျပင္းထန္လာၿပီး အဓိက သ႐ုုပ္ေဆာင္ ဒီပီကာပါဒူကုိနဲႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ ဗန္ဆာလီတို႔အား ေခါင္းျဖတ္ သတ္ႏုိင္ပါက ဆုေၾကး ႐ူပီးသန္းႏွင့္ခ်ီေပးအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ရာဇသန္၊ ဂူဂ်ာရတ္ႏွင့္ မဓယာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ားက Padmaavat ႐ုပ္ရွင္ကို ၎တို႔ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပသခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၂၃

၁၄ ရာစုက ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတုိ႔ၾကား ရင္းႏွီးေသာ ပတ္သက္မႈအေၾကာင္းကိုပံုေဖာ္ထားသည့္ Padmavat ႐ုပ္ရွင္အား ျပသခြင့္ျပဳေၾကာင္း အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္၌ ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက လမ္းမႀကီးမ်ားကုိ ပိတ္ဆို႔ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္တြင္း သြားလာသည့္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား ထိခိုက္ ခဲ့ရသည္။ အစြန္းေရာက္ ဟိႏၵဴအဖဲြ႕မ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခ့ဲၿပီး ျပည္နယ္တြင္းရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတစ္႐ုံအား ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ျပသခြင့္ျပဳၿပီး လံုၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုုပ္ရွင္ကုိ ျပသျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ Padmavat ႐ုပ္ရွင္အား ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိျပသမည္ျဖစ္သည္။

ေဘာလီဝုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒီပီကာပါဒူကိုနဲႏွင့္ ရန္ဗီယာဆင္း တို႔က အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ထား သည္။Padmaavat ႐ုပ္ရွင္အား ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပသရန္ အေစာပိုင္းတြင္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဟိႏၵဴဘုရင္မႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အလာအူဒင္ခ်ီလ္ဂ်ီ တို႔ၾကား အခ်စ္ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟိႏၵဴမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဇာတ္အႏြယ္တခ်ိဳ႕တို႔က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပသမည့္ေန႔ရက္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

သမုိင္းပညာရွင္မ်ားက ပဒုမၼာဝတီသည္ ဒ႑ာရီလာဇာတ္ေဆာင္ တစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ႐ုပ္ရွင္သည္ သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေသြဖယ္ထားသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ႐ုပ္ရွင္ကို ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္ပါအေၾကာင္းအရာငါးခုကို ေျပာင္းလဲရန္ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ျပသခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒ႑ာရီလာဘုရင္မအား အလြန္အမင္းေလးစားစြာျဖင့္ပံုေဖာ္ထားေၾကာင္း အိႏိၵယသတင္းစာမ်ား၌ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ ေၾကာ္ျငာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၆ ရာစုက ဆူဖီကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ျဖစ္ သည့္ ပဒုမၼာဝတီ အေပၚ အေျခခံၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကုိ ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆင္ဆာအဖဲြ႕၏အႀကံျပဳခ်က္အရ ႐ုပ္ရွင္၏အမည္အား Padmaavati မွ Padmaavat သို႔ေျပာင္းလဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ လူတစ္စုသည္ ဒါ႐ိုက္တာ ဆန္ေဂ်းလီလာ ဗန္ဆာလီကို တိုက္ခိုက္ၿပီး ရာဇသန္ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကြင္းတြင္းဝင္ေရာက္ကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မတ္တြင္ မြမ္ဘုိင္း၌ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးေနစဥ္အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသးသည္။

ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားပိုမုိျပင္းထန္လာၿပီး အဓိက သ႐ုုပ္ေဆာင္ ဒီပီကာပါဒူကုိနဲႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ ဗန္ဆာလီတို႔အား ေခါင္းျဖတ္ သတ္ႏုိင္ပါက ဆုေၾကး ႐ူပီးသန္းႏွင့္ခ်ီေပးအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ရာဇသန္၊ ဂူဂ်ာရတ္ႏွင့္ မဓယာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ားက Padmaavat ႐ုပ္ရွင္ကို ၎တို႔ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပသခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply