ကခ်င္လူငယ္ႏွစ္ဦးကုိ ေထာင္ ၁၅ရက္ ခ်မွတ္

0
37

စက္တင္ဘာ ၂

ကခ်င္စစ္ေဘးသင့္ ၈ႏွစ္ျပည့္အျဖစ္ စစ္ေျပးမ်ားအေၾကာင္း လမ္းေဘးသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ခဲ့ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေပါလုႏွင့္ မဆိုင္းႏူးပန္တို႔ႏွစ္ဦးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ ၁၉အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ရက္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

လမ္းေဘးသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ ၁၉ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရေသာ မဆိုင္းႏူးပန္ႏွင့္ ကိုေပါလုတို႔ႏွစ္ဦးမွ ၎တို႔တြင္ အျပစ္မရိွေၾကာင္း အမႈစစ္ေဆးစဥ္က ထြက္ဆိုထားသည္။

ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔က ကခ်င္ေဒသ စစ္ေဘးသင့္(၈)နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ Street Performance လမ္ေဘးသရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံလမ္းေဘးနွင့္ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Zau Ring Hpra / MPA

#TheFifthWave

စက္တင္ဘာ ၂

ကခ်င္စစ္ေဘးသင့္ ၈ႏွစ္ျပည့္အျဖစ္ စစ္ေျပးမ်ားအေၾကာင္း လမ္းေဘးသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ခဲ့ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေပါလုႏွင့္ မဆိုင္းႏူးပန္တို႔ႏွစ္ဦးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ ၁၉အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ရက္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

လမ္းေဘးသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ ၁၉ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရေသာ မဆိုင္းႏူးပန္ႏွင့္ ကိုေပါလုတို႔ႏွစ္ဦးမွ ၎တို႔တြင္ အျပစ္မရိွေၾကာင္း အမႈစစ္ေဆးစဥ္က ထြက္ဆိုထားသည္။

ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔က ကခ်င္ေဒသ စစ္ေဘးသင့္(၈)နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ Street Performance လမ္ေဘးသရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံလမ္းေဘးနွင့္ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Zau Ring Hpra / MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply