ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အရပ္သားမ်ားေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႔ေၾကာင့္ ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

0
83

စက္တင္ဘာ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

MNDAA၊ TNLA၊ AA အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တုိ႔အား ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေနရာ ၂ ေနရာမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေမာ္ဟစ္စုစည္းရြာအတြင္း က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္ ေဒၚထြယ္ရာ (ဘ)ဦးေဇာ္ဂ်ာ အပါအ၀င္ အရပ္သား ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ ဦးဂ်ံဳေဒါင္း (ဘ) ဦးဂြမ္ဂ်ံဳး အပါအ၀င္ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား လာေရာက္ ပစ္ခတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တရားမ၀င္ Website မ်ားမွ တပ္မေတာ္က ရြာတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ရြာသူ/ရြာသားမ်ား ေသဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမွားႏွင့္ ေကာလဟာလထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွန္အား စိစစ္ရာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္တုိ႔အား ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မန္ထန္ရြာ ကခ်င္ခ်ပ္စ္ေက်ာင္း အနီးေနရာမွ လည္းေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ပန္ေဆးေက်းရြာ အနီးေနရာမွ လည္းေကာင္း အသီးသီး လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္ အပါအ၀င္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွ ယေန႔အထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္အား ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္မႈမွာ ၅ ႀကိမ္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမာ္ဟစ္စုစည္း ေက်းရြာသည္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္မီတာ ၁၀၀၀ အကြာအေ၀းခန္႔အတြင္း၌ရွိၿပီး ပန္ေဆး ေက်းရြာအနီးမွ ပစ္ခတ္သည့္ ရန္သူ႕က်ည္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မန္ထန္ရြာကခ်င္ခ်ပ္စ္ ေက်ာင္းအနီးမွ ပစ္ခတ္သည့္ ရန္သူ႔က်ည္လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း ေပၚ၌ က်ေရာက္ လ်က္ရွိသည္ကို လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။

၄င္းအျပင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ပထမဦးဆုံးတင္ခဲ့သည့္ ဗုံးသီးဒလက္ပိုင္း ဓာတ္ပုံ အေထာက္အထားသည္ အမွတ္အသားစာ တစ္စုံတစ္ရာ မပါေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း တင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၌ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဗုံးသီးပုံသ႑ာန္အမွတ္အသားစာမ်ားပါသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တင္၍ လုပ္ႀကံဖန္တီး သတင္းအမွားမ်ား/ေကာလဟာလ မ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

၄င္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္နက္/ခဲယမ္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စိစစ္ခဲ့ရာ ရန္သူ လာေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ က်ည္သြားလမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ ေမာ္ဟစ္စုစည္း ေက်းရြာအတြင္း က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားမွာ ရန္သူ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

စက္တင္ဘာ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

MNDAA၊ TNLA၊ AA အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တုိ႔အား ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေနရာ ၂ ေနရာမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေမာ္ဟစ္စုစည္းရြာအတြင္း က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္ ေဒၚထြယ္ရာ (ဘ)ဦးေဇာ္ဂ်ာ အပါအ၀င္ အရပ္သား ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ ဦးဂ်ံဳေဒါင္း (ဘ) ဦးဂြမ္ဂ်ံဳး အပါအ၀င္ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား လာေရာက္ ပစ္ခတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တရားမ၀င္ Website မ်ားမွ တပ္မေတာ္က ရြာတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ရြာသူ/ရြာသားမ်ား ေသဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမွားႏွင့္ ေကာလဟာလထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွန္အား စိစစ္ရာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္တုိ႔အား ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မန္ထန္ရြာ ကခ်င္ခ်ပ္စ္ေက်ာင္း အနီးေနရာမွ လည္းေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ပန္ေဆးေက်းရြာ အနီးေနရာမွ လည္းေကာင္း အသီးသီး လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္ အပါအ၀င္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွ ယေန႔အထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္အား ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္မႈမွာ ၅ ႀကိမ္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမာ္ဟစ္စုစည္း ေက်းရြာသည္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္မီတာ ၁၀၀၀ အကြာအေ၀းခန္႔အတြင္း၌ရွိၿပီး ပန္ေဆး ေက်းရြာအနီးမွ ပစ္ခတ္သည့္ ရန္သူ႕က်ည္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မန္ထန္ရြာကခ်င္ခ်ပ္စ္ ေက်ာင္းအနီးမွ ပစ္ခတ္သည့္ ရန္သူ႔က်ည္လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း ေပၚ၌ က်ေရာက္ လ်က္ရွိသည္ကို လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။

၄င္းအျပင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ပထမဦးဆုံးတင္ခဲ့သည့္ ဗုံးသီးဒလက္ပိုင္း ဓာတ္ပုံ အေထာက္အထားသည္ အမွတ္အသားစာ တစ္စုံတစ္ရာ မပါေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း တင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၌ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဗုံးသီးပုံသ႑ာန္အမွတ္အသားစာမ်ားပါသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တင္၍ လုပ္ႀကံဖန္တီး သတင္းအမွားမ်ား/ေကာလဟာလ မ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

၄င္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္နက္/ခဲယမ္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စိစစ္ခဲ့ရာ ရန္သူ လာေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ က်ည္သြားလမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ ေမာ္ဟစ္စုစည္း ေက်းရြာအတြင္း က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားမွာ ရန္သူ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Leave a Reply