ရွာကီရာ အခြန္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးဟု စပိန္အာဏာပိုင္မ်ားေျပာဆုိ

0
187


မက္ဒရစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၃

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသူ ေပါ့အဆိုေတာ္ ရွာကီရာသည္ စပိန္၌ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း စပိန္အခြန္အာဏာ ပိုင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရွာကီရာအား အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ရန္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားက စပိန္ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ရွာကီရာသည္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ခန္႔ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိေနသည္။

ရွာကီရာသည္ စပိန္သို႔ ယူ႐ိုသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီးေပးေဆာင္ရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း စပိိန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အခြန္ေရွာင္မႈလံုးဝမရွိခဲ့ဘဲ ၎သည္ စပိန္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စပိန္ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ တစ္ခ်ိန္လံုး သြားလာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွာကီရာႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပရဟိတအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ရွာကီရာသည္ ဘာစီလိုနာေဘာလံုးအသင္းမွ ေဘာလံုးသမား ဂ်ရဲ ပစ္၏ခ်စ္သူျဖစ္သည္။ စပိန္သည္ ၎၏ေနထုိင္မည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွာကီရာက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စပိန္အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယင္းေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရွာကီရာ ကမာၻတစ္ဝန္းရရွိခဲ့သည့္ ဝင္ေငြမ်ားမွ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ စပိန္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေနထုိင္သူမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံ ခြင့္ရွိေၾကာင္း စပိန္အခြန္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း စပိန္အစိုးရသည္ နာမည္ေက်ာ္ ေဘာလံုးသမားမ်ား အပါအဝင္ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘာစီလုိနာႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားေဘာလံုးသမား လိုင္ယြန္နယ္မက္ဆီအား အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ေမတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ လခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

မက္ဒရစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၃

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသူ ေပါ့အဆိုေတာ္ ရွာကီရာသည္ စပိန္၌ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း စပိန္အခြန္အာဏာ ပိုင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရွာကီရာအား အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ရန္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားက စပိန္ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ရွာကီရာသည္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ခန္႔ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိေနသည္။

ရွာကီရာသည္ စပိန္သို႔ ယူ႐ိုသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီးေပးေဆာင္ရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း စပိိန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အခြန္ေရွာင္မႈလံုးဝမရွိခဲ့ဘဲ ၎သည္ စပိန္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စပိန္ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ တစ္ခ်ိန္လံုး သြားလာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွာကီရာႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပရဟိတအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ရွာကီရာသည္ ဘာစီလိုနာေဘာလံုးအသင္းမွ ေဘာလံုးသမား ဂ်ရဲ ပစ္၏ခ်စ္သူျဖစ္သည္။ စပိန္သည္ ၎၏ေနထုိင္မည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွာကီရာက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စပိန္အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယင္းေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရွာကီရာ ကမာၻတစ္ဝန္းရရွိခဲ့သည့္ ဝင္ေငြမ်ားမွ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ စပိန္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေနထုိင္သူမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံ ခြင့္ရွိေၾကာင္း စပိန္အခြန္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း စပိန္အစိုးရသည္ နာမည္ေက်ာ္ ေဘာလံုးသမားမ်ား အပါအဝင္ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘာစီလုိနာႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားေဘာလံုးသမား လိုင္ယြန္နယ္မက္ဆီအား အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ေမတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ လခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply