ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက ANP ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး ႏုတ္ထြက္ျပန္

0
40

စက္တင္ဘာ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ က ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခ့ဲတယ္လို႔ ANP ပါတီက ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေကာ္မတီမွာ ပါဝင္ရန္ဆႏၵမရွိေတာ့တာေၾကာင့္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မေန႔ကလည္း မအူပင္အမတ္ ဦးစိန္ဝင္းက သမိုင္းတရားခံအျဖစ္မခံႏိုင္လို႔ဆိုၿပီး ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ၄၅ ဦးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ႏုတ္ထြက္ခ့ဲတာပါ။

စက္တင္ဘာ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ က ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခ့ဲတယ္လို႔ ANP ပါတီက ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေကာ္မတီမွာ ပါဝင္ရန္ဆႏၵမရွိေတာ့တာေၾကာင့္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မေန႔ကလည္း မအူပင္အမတ္ ဦးစိန္ဝင္းက သမိုင္းတရားခံအျဖစ္မခံႏိုင္လို႔ဆိုၿပီး ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ၄၅ ဦးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ႏုတ္ထြက္ခ့ဲတာပါ။

Leave a Reply