အာဏာရပါတီ တည္ၿမဲေရးကိုသာ ရည္႐ြယ္ေနတယ္ဆိုတာ ျမင္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေယာက္ ႏုတ္ထြက္လိုက္တာ လို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ထုတ္ျပန္

0
68

စက္တင္ဘာ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အခန္းက႑ဟာ ပီျပင္စြာပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရိွတာရယ္၊ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီ တည္ၿမဲေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ေနတာေတြ႔ရတယ္ဆိုၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီကေန ႏုတ္ထြက္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီေန႔ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေကာ္မတီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်မွတ္တဲ့စနစ္ေတြမွာ အႏိုင္ရပါတီတစ္ခုတည္း ရဲ႕ သေဘာထားေတြကိုသာ မဲအသာစီးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေနတဲ့အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ ျပင္ဆင္လို႔တဲ့ အခ်က္ေတြကို မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးပါဝင္ေနတာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ၄၅ ဦးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။

မေန႔ကလည္း မအူပင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးမွာ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္မခံနိုင္ဘူးလို႔ဆိုကာ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ခဲ့ပါတယ္။

၄၅ ဦးပါတဲ့ ေကာ္မတီဟာ အခုဆို ၄၂ ဦးပဲ ရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၃
ပဥၥမလိႈင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အခန္းက႑ဟာ ပီျပင္စြာပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရိွတာရယ္၊ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီ တည္ၿမဲေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ေနတာေတြ႔ရတယ္ဆိုၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီကေန ႏုတ္ထြက္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီေန႔ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေကာ္မတီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်မွတ္တဲ့စနစ္ေတြမွာ အႏိုင္ရပါတီတစ္ခုတည္း ရဲ႕ သေဘာထားေတြကိုသာ မဲအသာစီးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေနတဲ့အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ ျပင္ဆင္လို႔တဲ့ အခ်က္ေတြကို မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးပါဝင္ေနတာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ၄၅ ဦးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။

မေန႔ကလည္း မအူပင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးမွာ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္မခံနိုင္ဘူးလို႔ဆိုကာ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ခဲ့ပါတယ္။

၄၅ ဦးပါတဲ့ ေကာ္မတီဟာ အခုဆို ၄၂ ဦးပဲ ရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply