ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက လာေရာက္ဖူးေျမာ္သည့္ျမင္ကြင္းမ်ား

0
43

Photo – Mar Naw / MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply