ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ မြန္ျမတ္စြာလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ထိပ္ထားသခင္

0
90

စက္တင္ဘာ ၆

ပဥၥမလိႈင္း

ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ထိပ္ထားသခင္ မွ ယေန႔တြင္ အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ အလွဴအျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ အလွဴေငြ – ၅၀၀,၀၀၀ိ/ – (ငါးသိန္းက်ပ္တိတိ) ႏွင့္ တိဗက္ေဆးတိုက္မွ က်ပ္(၈၁၆,၀၀၀) တန္ဖိုးရွိ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူမွ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ထိပ္ထားသခင္အား ပရဟိတကို ငယ္စဥ္ကပင္ စိတ္ပါ၀င္စားျပီး သနားၾကင္နာတတ္တဲ့ ကေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အႏုပညာရွင္ၾကီးျဖစ္ပါေစလို႔လဲ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားေျပာခဲ့တယ္ ။

ထို႔ေနာက္တြင္ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ထိပ္ထားသခင္မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၆

ပဥၥမလိႈင္း

ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ထိပ္ထားသခင္ မွ ယေန႔တြင္ အသက္(၅)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ အလွဴအျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ အလွဴေငြ – ၅၀၀,၀၀၀ိ/ – (ငါးသိန္းက်ပ္တိတိ) ႏွင့္ တိဗက္ေဆးတိုက္မွ က်ပ္(၈၁၆,၀၀၀) တန္ဖိုးရွိ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူမွ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ထိပ္ထားသခင္အား ပရဟိတကို ငယ္စဥ္ကပင္ စိတ္ပါ၀င္စားျပီး သနားၾကင္နာတတ္တဲ့ ကေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အႏုပညာရွင္ၾကီးျဖစ္ပါေစလို႔လဲ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားေျပာခဲ့တယ္ ။

ထို႔ေနာက္တြင္ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ထိပ္ထားသခင္မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။

Leave a Reply