မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈ ေခတၱရပ္နား

0
42

စက္တင္ဘာ ၉
ႏိုင္လင္းဦး

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရးအတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈအား စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က စ၍ ေခတၱရပ္နားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ က သိရသည္ ။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အဆံုးအျဖတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္အခ်ိန္အထိ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္ ။
“စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့အပိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်နပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအပိုင္းၿပီးရင္ ဆံုးျဖတ္တဲအပိုင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာ ။ အဲ့ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ေနပါတယ္။ ရလာဒ္ေကာင္းထြက္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ မွ ကိုရန္စိုးပိုင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဝင္း အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၄င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္အား Food Court လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးသည့္အတြက္ ျပင္းထန္စြာအေရးယူေပးေရး တိုင္ၾကားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုဝန္ႀကီးပါသည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ က စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က စတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ ။

အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္စိန္ တို႔ပါဝင္သည္ ။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါစစ္ေဆးမႈတြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့သည္ ။

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာအား စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရံုးသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မွန္ကန္မွ်တေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆး အေရးယူေပးေရး ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘက္လိုက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို အယံုအၾကည္မရွိ၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္အား အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အလိုမရွိ အလိုမရွိ၊ ေက်ာင္းတြင္း စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ စသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ေက်ာင္းအတြင္း လွည့္လည္ခ်ီတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ယင္းသပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ သပိတ္ေမွာက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔က အင္အား (၇) ဦးျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ပါဝင္ လာခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ ၁/၂၀၁၇ ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး Food Court ေဆာက္လုပ္သည့္ ကိစၥအား တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ Food Court ေဆာက္လုပ္မႈအား ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ ေထာက္ခံသည့္ပံုစံ အတုအေယာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Food Court ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကတည္း က ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေဘာလံုးကြင္းအား ပုဂၢလိက လႊဲရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

———————————————–

(Unicode)

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှု ခေတ္တရပ်နား

စက်တင်ဘာ ၉
နိုင်လင်းဦး

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ညွှန်ကြားချက်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေအား ဖောက်ဖျက်လုပ်ဆောင်သော ကျောင်းအုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ကို စီစစ်အရေးယူပေးရေးအတွက် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူများ၏ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြမှုအား စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က စ၍ ခေတ္တရပ်နားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ က သိရသည် ။

တောင်းဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေပြီး အဆုံးအဖြတ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ပေးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ရာ ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ပေးမည့်အချိန်အထိ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သည် ။
“စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအပိုင်းပြီးရင် ဆုံးဖြတ်တဲအပိုင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာ ။ အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါတယ်။ ရလာဒ်ကောင်းထွက်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။´´ ဟု မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သပိတ်မှောက်ကော်မတီ မှ ကိုရန်စိုးပိုင် က ပြောသည် ။

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသီတာဝင်း အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ညွှန်ကြားချက်အား ချိုးဖောက်ပြီး ၎င်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်အား Food Court လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးသည့်အတွက် ပြင်းထန်စွာအရေးယူပေးရေး တိုင်ကြားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုဝန်ကြီးပါသည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ က စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က စတင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည် ။

အဆိုပါ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးညွှန့် နှင့် မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မြတ်ကျော်စိန် တို့ပါဝင်သည် ။ ထို့အပြင် အဆိုပါစစ်ဆေးမှုတွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သပိတ်မှောက်ကော်မတီ မှ ကျောင်းသားများလည်းပါဝင်ခဲ့သည် ။

စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အစီရင်ခံစာအား စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး က ထုတ်ပြန်ထားသည် ။

သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသူများသည် မှန်ကန်မျှတသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း စစ်ဆေး အရေးယူပေးရေး ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဘက်လိုက်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို အယုံအကြည်မရှိ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အား အသုံးချ၍ ကိုယ်ကျိုးရှာသော ပါမောက္ခချုပ် အလိုမရှိ အလိုမရှိ၊ ကျောင်းတွင်း စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး၊ စသည့် တောင်းဆိုချက်များကို ကြွေးကြော်ပြီး ကျောင်းအတွင်း လှည့်လည်ချီတက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ။

ယင်းသပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုကို မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ မှ သပိတ်မှောက် ကော်မတီဖွဲ့၍ စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က အင်အား (၇) ဦးဖြင့် စတင်ခဲ့ရာ နောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အင်အား ၄၀၀ ကျော်အထိ ပါဝင် လာခဲ့သည် ။

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည့် ၁/၂၀၁၇ ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး Food Court ဆောက်လုပ်သည့် ကိစ္စအား တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းမရှိပဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။

ထို့အပြင် အဆိုပါ Food Court ဆောက်လုပ်မှုအား ကျောင်းသားသမဂ္ဂအနေဖြင့် ထောက်ခံသည့်ပုံစံ အတုအယောင်များ လုပ်ဆောင်ထားခြင်းများလည်းရှိကြောင်း သိရသည် ။

အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ကို စီစစ်အရေးယူပေးရေး အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည် ။

မန္တလေးတက္ကသိုလ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ထားသည့် Food Court ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ကတည်း က ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည် ။

ထို့အပြင် မန္တလေးတက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ကျောင်းဘောလုံးကွင်းအား ပုဂ္ဂလိက လွှဲရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်

Leave a Reply