တပ္မေတာ္က အမႈ႐ုတ္သိမ္းျခင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လကၡဏာဟု KBC ဥကၠ႒ ေျပာ

0
44

စက္တင္ဘာ ၉
ေက်ာ္သူျမင့္

ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းအသင္းေတာ္(KBC) ဥကၠ႒အား တပ္မေတာ္က ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ-၂၀၀ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုမႈအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ လကၡဏာကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း KBC ေဒါက္တာခလန္ဆမ္ဆြန္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႐ုန္ကန္ေနရၿပီး ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို အ ေမရိကန္အစိုးရက အာ႐ံုစိုက္ေပးရန္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့မႈအေပၚ တပ္မေတာ္က တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားလိုက အမႈ႐ုတ္သိမ္းသြားတယ္။ တရား႐ံုးမွာလဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြလုပ္တယ္ သိရတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အျပဳအမူအတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ တရားစဲြဆိုမႈေတြ ကေန နားလည္မႈေတြ လဲြလာႏိုင္တယ္။ အခုလို႐ုတ္သိမ္းတာက အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာခလန္ဆမ္ဆြန္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္းက ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၇)ႏိုင္ငံမွ (၂၇) ဦးသည္ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာခလန္ဆမ္ဆြန္ကို ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္က တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထိုက္ က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ပထမဆံုး႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕(PCG) မွ ၾကားဝင္ညွိႏိႈ္င္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၉
ေက်ာ္သူျမင့္

ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းအသင္းေတာ္(KBC) ဥကၠ႒အား တပ္မေတာ္က ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ-၂၀၀ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုမႈအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ လကၡဏာကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း KBC ေဒါက္တာခလန္ဆမ္ဆြန္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႐ုန္ကန္ေနရၿပီး ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို အ ေမရိကန္အစိုးရက အာ႐ံုစိုက္ေပးရန္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့မႈအေပၚ တပ္မေတာ္က တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားလိုက အမႈ႐ုတ္သိမ္းသြားတယ္။ တရား႐ံုးမွာလဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြလုပ္တယ္ သိရတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အျပဳအမူအတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ တရားစဲြဆိုမႈေတြ ကေန နားလည္မႈေတြ လဲြလာႏိုင္တယ္။ အခုလို႐ုတ္သိမ္းတာက အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာခလန္ဆမ္ဆြန္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္းက ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၇)ႏိုင္ငံမွ (၂၇) ဦးသည္ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာခလန္ဆမ္ဆြန္ကို ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္က တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထိုက္ က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ပထမဆံုး႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕(PCG) မွ ၾကားဝင္ညွိႏိႈ္င္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Leave a Reply