အတိုးႏႈန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ စီစဥ္

0
30

စက္တင္ဘာ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အတိုႏႈန္းကို သတ္မွတ္ရာတြင္ မိမိတို႔ ၏ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ သိရသည္ ။

“အနာဂတ္မွာ ဗဟိုဘဏ္က မူ၀ါဒအတိုးႏႈန္းတစ္ရပ္ကိုသာသတ္မွတ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားကေနၿပီးေတာ့ မိမိမူ၀ါဒအရ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေန ထိေရာက္ရွိေအာင္ အတိုးႏႈန္း ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကိုလည္း တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ အကူအညီရယူ လည္းေကာင္း အျခားႏိုင္ငံ မ်ားရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးစိုးမင္းကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ အေထာက္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး တည္ၿငိမ္မႈ အေျခအေနအစီရင္ခံစာ အေပၚ ျပန္လည္႐ွင္းလင္းရာတြင္ ဦးစိုးမင္း မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အတိုးႏႈန္းကို ဘဏ္မ်ား၏ မူ၀ါဒအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ငါးႏွစ္ မွ စ၍ ႏွစ္ ၂၀ၾကား ၾကာတတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ၾကာျမင့္ သည့္ အတြက္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးမင္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ပက္သတ္၍ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလ က စ၍ဗဟိုဘဏ္ေလ်ာ့ႏုန္းကို ၁၀ ႏႈန္း သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဏ္မ်ားအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္လပ္ခြင့္႐ွိသည့္ အတိုးႏႈန္းဖြဲ႔စည္းမည့္ ပံုသ႑န္ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ္လ ကပင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

————————————————-

(Unicode)

အတိုးႏွုန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္နိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ စီစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အတိုႏွုန္းကို သတ္မွတ္ရာတြင္ မိမိတို့ ၏ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္နိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ သိရသည္ ။

“အနာဂတ္မွာ ဗဟိုဘဏ္က မူဝါဒအတိုးႏွုန္းတစ္ရပ္ကိုသာသတ္မွတ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားကေနၿပီးေတာ့ မိမိမူဝါဒအရ အတိုးႏွုန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္နိုင္မယ့္ အေျခအေန ထိေရာက္ရွိေအာင္ အတိုးႏွုန္း ေျဖေလ်ာ့မွုမ်ားကိုလည္း တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး့ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ရဲ့ အကူအညီရယူ လည္းေကာင္း အျခားနိုင္ငံ မ်ားရဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးစိုးမင္းကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ေငြေၾကးမူဝါဒ အေထာက္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မွုနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး တည္ၿငိမ္မွု အေျခအေနအစီရင္ခံစာ အေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဦးစိုးမင္း မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အတိုးႏွုန္းကို ဘဏ္မ်ား၏ မူဝါဒအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အခ်ိဳ့နိုင္ငံေတြမွာ ငါးႏွစ္ မွ စ၍ ႏွစ္ ၂၀ၾကား ၾကာတတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို့ၾကာျမင့္ သည့္ အတြက္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးမင္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ အတိုးႏွုန္းႏွင့္ပက္သတ္၍ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလ က စ၍ဗဟိုဘဏ္ေလ်ာ့ႏုန္းကို ၁၀ ႏွုန္း သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဏ္မ်ားအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည့္ အတိုးႏွုန္းဖြဲ႕စည္းမည့္ ပုံသ႑န္ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ္လ ကပင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply