၂၁ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌သာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ႔မည္

0
188


ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌သာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ႔မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

“ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ဘယ္ရက္ ဘယ္ရက္လုပ္မယ္ဆိုတာကုိေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ညိွရမွာေပါ႔ေနာ္။ အသစ္၀င္လာတဲ႔ သူေတြကုိ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔ ရွိေသးတယ္။ အဲ႔ဒီအတြက္ေတာ႔ ဒီလကုန္ကေတာ႔ မူလတုိင္းေျပာထားတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္လ ေဖေဖာ္၀ါရီလျဖစ္မလား ဘယ္ရက္ ဘယ္ရက္ဆုိတာေတာ့ ျပန္ေဆြးေႏြးရဦးမွာေပါ့”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

JICM ၏ ဒီဇင္ဘာလ ေဆြးေႏြးမႈ၌ ဇန္န၀ါရီလပုိင္းအတြင္း ၂၁ ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ႔ေသာ္လည္း မက်င္းပႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလပုိင္းအတြင္း၌ က်င္းပသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအခါ တုိင္းရင္းသားနက္လက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၂) ဖြဲ႔မွလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္အဆိုပါ ၂ ဖြဲ႔ကိုပါ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“မူလက က်ေနာ္တုိ႔က JICM ဒီဇင္ဘာလကုန္ ဆုံးျဖတ္ထားတာ။ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ႔ အေပၚမွာ အခု မြန္ျပည္သစ္ပါလာၿပီ ။LDU လဲၿပီးသူတုိ႔လဲ ဒီညီလာခံမွာ ပါ၀င္ခြင္႔အတြက္ သူတုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ရမယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးေတာ႔ မွ အေသးစိတ္ သေဘာထားေတြနဲ႔ ညီလာခံတက္မွာဆုိေတာ႔ သူတုိ႔ကုိ လဲ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔လုိတယ္ဆုိေတာ႔ ဒီလကုန္ကေတာ႔ မျဖစ္ေတာ႔ဘူး။ ဒါကေတာ႔ ေသခ်ာတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ တုိင္းရင္းသားနက္လက္ကုိင္အဖြဲ႔ အစည္း ၈ ဖြ႔ဲမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၿပီး ယခုအခါ အဖြဲ႔၀င္အသစ္အေနျဖင္႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင္႔ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး ပါ၀င္လာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ပင္လုံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ပုိင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌သာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ႔မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

“ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ဘယ္ရက္ ဘယ္ရက္လုပ္မယ္ဆိုတာကုိေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ညိွရမွာေပါ႔ေနာ္။ အသစ္၀င္လာတဲ႔ သူေတြကုိ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔ ရွိေသးတယ္။ အဲ႔ဒီအတြက္ေတာ႔ ဒီလကုန္ကေတာ႔ မူလတုိင္းေျပာထားတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္လ ေဖေဖာ္၀ါရီလျဖစ္မလား ဘယ္ရက္ ဘယ္ရက္ဆုိတာေတာ့ ျပန္ေဆြးေႏြးရဦးမွာေပါ့”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

JICM ၏ ဒီဇင္ဘာလ ေဆြးေႏြးမႈ၌ ဇန္န၀ါရီလပုိင္းအတြင္း ၂၁ ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ႔ေသာ္လည္း မက်င္းပႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလပုိင္းအတြင္း၌ က်င္းပသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအခါ တုိင္းရင္းသားနက္လက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၂) ဖြဲ႔မွလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္အဆိုပါ ၂ ဖြဲ႔ကိုပါ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“မူလက က်ေနာ္တုိ႔က JICM ဒီဇင္ဘာလကုန္ ဆုံးျဖတ္ထားတာ။ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ႔ အေပၚမွာ အခု မြန္ျပည္သစ္ပါလာၿပီ ။LDU လဲၿပီးသူတုိ႔လဲ ဒီညီလာခံမွာ ပါ၀င္ခြင္႔အတြက္ သူတုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ရမယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးေတာ႔ မွ အေသးစိတ္ သေဘာထားေတြနဲ႔ ညီလာခံတက္မွာဆုိေတာ႔ သူတုိ႔ကုိ လဲ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔လုိတယ္ဆုိေတာ႔ ဒီလကုန္ကေတာ႔ မျဖစ္ေတာ႔ဘူး။ ဒါကေတာ႔ ေသခ်ာတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ တုိင္းရင္းသားနက္လက္ကုိင္အဖြဲ႔ အစည္း ၈ ဖြ႔ဲမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၿပီး ယခုအခါ အဖြဲ႔၀င္အသစ္အေနျဖင္႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင္႔ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး ပါ၀င္လာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ပင္လုံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ပုိင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply