အရိုင္းျဖတ္သား အေခ်ာထည္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ မႏၲေလးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည္

0
43

စက္တင္ဘာ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ အရိုင္းျဖတ္သား အေခ်ာထည္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) က သိရသည္ ။

ယင္းျပပြဲကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကုိ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တကယ္က ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီေတြေရာ ေက်ာက္သမားေတြေရာ မႏၲေလးမွာမ်ားတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေက်ာက္ျပပြဲလုပ္တယ္။ မႏၲေလးက ကုမၼဏီေတြနဲ႔ မႏၲေလးက ေက်ာက္သမားေတြပဲသြားဝယ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မႏၲေလးမွာ ေက်ာက္ျပပြဲကို လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီေတြက ေငြေပၚဖို႔ ေက်ာက္ေတြေရာင္းရမွာ ။ ဒီလိုျပပြဲရွိမွ ေရာင္းရမွာ မဟုတ္ရင္ တျခားလမ္းကေနထြက္သြားႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ရင္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္နစ္နာတာေတြရွိလာမယ္။´´ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) မွ အတြင္းေရးမွဴး – ၃ ဦးေအာင္ဝင္းဦး က ေျပာသည္ ။

ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ ေက်ာက္စိမ္း အရိုင္းျဖတ္သား မ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အေခ်ာထည္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေငြ ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ရန္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီမ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၼဏီႀကီးမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ အရိုင္းျဖတ္သား အေခ်ာထည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ယခုအပတ္အတြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) က သိရသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ အရိုင္းျဖတ္သား အေခ်ာထည္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) က သိရသည္ ။

ယင္းျပပြဲကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကုိ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“တကယ္က ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီေတြေရာ ေက်ာက္သမားေတြေရာ မႏၲေလးမွာမ်ားတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေက်ာက္ျပပြဲလုပ္တယ္။ မႏၲေလးက ကုမၼဏီေတြနဲ႔ မႏၲေလးက ေက်ာက္သမားေတြပဲသြားဝယ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မႏၲေလးမွာ ေက်ာက္ျပပြဲကို လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီေတြက ေငြေပၚဖို႔ ေက်ာက္ေတြေရာင္းရမွာ ။ ဒီလိုျပပြဲရွိမွ ေရာင္းရမွာ မဟုတ္ရင္ တျခားလမ္းကေနထြက္သြားႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ရင္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္နစ္နာတာေတြရွိလာမယ္။´´ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) မွ အတြင္းေရးမွဴး – ၃ ဦးေအာင္ဝင္းဦး က ေျပာသည္ ။

ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ ေက်ာက္စိမ္း အရိုင္းျဖတ္သား မ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အေခ်ာထည္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေငြ ၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ရန္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီမ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၼဏီႀကီးမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ အရိုင္းျဖတ္သား အေခ်ာထည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ယခုအပတ္အတြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) က သိရသည္ ။

Leave a Reply