ငလ်င္ေၾကာင့္ အက္ကြဲပ်က္စီးသြားသည့္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားရွိ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီမ်ားကို ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ျပဳျပင္မည္

0
37

စက္တင္ဘာ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

ငလ်င္ေၾကာင့္ အက္ကြဲပ်က္စီးသြားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေလာကမာရဇိန္ ဘုရား (ကုသိုလ္ေတာ္)အတြင္းရွိ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီ (၈) ဆူကို ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ည (၉)နာရီ၊ (၃၉)မိနစ္၊ (၂၂) စကၠန္႔ အခ်ိန္ က ကန္႔ဘလူေျမငလ်င္စခန္းမွ ေတာင္ဘက္ (၃၃) မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္တြင္း၊ (ေရႊဘိုၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၁၄)မိုင္ခန္႔အကြာ) ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာ စေကး(၆.၀)အဆင့္ရွိ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ငလ်င္၏ အရွိေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း ငလ်င္လႈတ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားရွိ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီ အမွတ္ ၂၁၂၊ ၂၁၃၊ ၃၅၅၊ ၄၄၄၊ ၄၉၄၊ ၄၉၆၊ ၄၉၇၊ ၄၉၉ တို႔တြင္ အက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ။

“ျပင္ဆင္စရိတ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကပဲ က်ခံရမွာပါ။ ဒါေပမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေရွးေဟာင္းရဲ႕ ျပဳျပင္ခြင့္ေတြနဲ႔ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္သြားမွာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေကာ္မတီဖြဲ႕ေပးမွာပါ။´´ ဟု ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ သီဟသုဓမၼ မဏိေဇာတဓရ ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာသည္ ။

ငလ်င္ေၾကာင့္ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီမ်ား အက္ကြဲသြားေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။ ကြဲအက္သြားသည့္ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီမ်ား ျပဳျပင္ရန္ အလွဴရွင္အခ်ိဳ႕လည္း ဆက္သြာလာေၾကာင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

မဟာေလာကမာရဇိန္ ဘုရား (ကုသိုလ္ေတာ္) ေက်ာက္စာမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢ၊ ပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (UNESCO) အဖြဲ႕ႀကီးမွ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ ။

စက္တင္ဘာ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

ငလ်င္ေၾကာင့္ အက္ကြဲပ်က္စီးသြားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေလာကမာရဇိန္ ဘုရား (ကုသိုလ္ေတာ္)အတြင္းရွိ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီ (၈) ဆူကို ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ည (၉)နာရီ၊ (၃၉)မိနစ္၊ (၂၂) စကၠန္႔ အခ်ိန္ က ကန္႔ဘလူေျမငလ်င္စခန္းမွ ေတာင္ဘက္ (၃၃) မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္တြင္း၊ (ေရႊဘိုၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၁၄)မိုင္ခန္႔အကြာ) ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာ စေကး(၆.၀)အဆင့္ရွိ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ငလ်င္၏ အရွိေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း ငလ်င္လႈတ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားရွိ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီ အမွတ္ ၂၁၂၊ ၂၁၃၊ ၃၅၅၊ ၄၄၄၊ ၄၉၄၊ ၄၉၆၊ ၄၉၇၊ ၄၉၉ တို႔တြင္ အက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ။

“ျပင္ဆင္စရိတ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကပဲ က်ခံရမွာပါ။ ဒါေပမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေရွးေဟာင္းရဲ႕ ျပဳျပင္ခြင့္ေတြနဲ႔ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္သြားမွာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေကာ္မတီဖြဲ႕ေပးမွာပါ။´´ ဟု ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ သီဟသုဓမၼ မဏိေဇာတဓရ ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာသည္ ။

ငလ်င္ေၾကာင့္ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီမ်ား အက္ကြဲသြားေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။ ကြဲအက္သြားသည့္ ေက်ာက္စာတိုက္ေစတီမ်ား ျပဳျပင္ရန္ အလွဴရွင္အခ်ိဳ႕လည္း ဆက္သြာလာေၾကာင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

မဟာေလာကမာရဇိန္ ဘုရား (ကုသိုလ္ေတာ္) ေက်ာက္စာမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢ၊ ပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (UNESCO) အဖြဲ႕ႀကီးမွ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply