ငါးတန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာ က်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံထိ ေခၚယူမည္

0
48

စက္တင္ဘာ ၁၀
ေဝေဝၿဖိဳး

Global Earth Public Co.Ltd မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ငါးတန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာ က်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံအထိ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အႀကီးတန္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရွယ္ယာစတင္ေခၚယူ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

“ဒီၾကားထဲမွာပဲ ရွယ္ယာေတြကို ျပန္ထုတ္ခ်င္ရင္ ရပါတယ္။ ရွယ္ယာကို ေအာက္တိုဘာလမွာ ေခၚယူႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္။ တစ္စု က်ပ္ တစ္ေသာင္း နဲ႔ အနည္းဆုံး အစု ၁၀၀ နဲ႔ စေခၚမယ္။ ကြ်န္မတို႔က ရွယ္ယာကို က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံ အထိ ေခၚပါမယ္။ ရွယ္ယာေခၚတ့ဲအခါၾကရင္ ထပ္ေျပာပါမယ္။ ဒါကို စိတ္ဝင္စားတ့ဲသူ ဘယ္သူမဆို ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းကာလအတြင္းအစုရွယ္ယာမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ယူလိုပါက ရွယ္ယာျပန္အမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာဖိတ္ေခၚျခင္းအား က်ပ္ တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆုံး အစု ၁၀၀ မွစ၍ ဖိတ္ေခၚကာ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံအထိ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း ေရးဆဲြ ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (MSEC) ထံသို႔ တင္ျပထားၿပီး MSEC ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ DICA တြင္ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

” ဒါကအကုန္းလုံး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ကြ်န္မတို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲဒါကလည္း ဘယ္လို အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ခံစားခြင့္ရမလဲဆိုေတာ့ ဒီရွယ္ယာေပၚမွာ ကြ်န္မတို႔ ၁ ႏွစ္ကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးပါမယ္။ ဘဏ္အတိုးဆိုရင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတ့ဲအတြက္ ဒါကဘဏ္ အတိုးႏႈန္းထက္ ျမင့္ပါတယ္။ သိန္းတစ္ေထာင္ ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ၿပီးရင္ အျမတ္ေငြ သိန္း ၁၅၀ ရပါမယ္။” ဟု ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမေနရာကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိ မရွိ MIC အဖဲြ႔ကိုယ္စား သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆး၍ MIC ဥကၠ႒သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‘”ျပည္တြင္ေဈးကြက္မွာ ငါးတန္ကို ငါးေျခာက္အျဖစ္ ထုတ္ကုန္ျမႇင့္လို႔ရသလို ျပည္ပေဈးကြက္လည္းရွိ လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဦးစားေပး ငါးအေနနဲ႔ ေမြးျမဴမယ္ဆိုရင္ ၂ႏွစ္ေလာက္အတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ေဈးကြက္ ေကာင္းတဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္လာ ႏိုင္တယ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္အတူ အစာစက္ရံုမ်ား၊ အေအးခန္းစက္ရံု မ်ားကိုလည္း တဲြဖက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္၍ စီမံကိန္းတစ္ခု လုံးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၀
ေဝေဝၿဖိဳး

Global Earth Public Co.Ltd မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ငါးတန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာ က်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံအထိ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အႀကီးတန္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရွယ္ယာစတင္ေခၚယူ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

“ဒီၾကားထဲမွာပဲ ရွယ္ယာေတြကို ျပန္ထုတ္ခ်င္ရင္ ရပါတယ္။ ရွယ္ယာကို ေအာက္တိုဘာလမွာ ေခၚယူႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္။ တစ္စု က်ပ္ တစ္ေသာင္း နဲ႔ အနည္းဆုံး အစု ၁၀၀ နဲ႔ စေခၚမယ္။ ကြ်န္မတို႔က ရွယ္ယာကို က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံ အထိ ေခၚပါမယ္။ ရွယ္ယာေခၚတ့ဲအခါၾကရင္ ထပ္ေျပာပါမယ္။ ဒါကို စိတ္ဝင္စားတ့ဲသူ ဘယ္သူမဆို ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းကာလအတြင္းအစုရွယ္ယာမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ယူလိုပါက ရွယ္ယာျပန္အမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာဖိတ္ေခၚျခင္းအား က်ပ္ တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆုံး အစု ၁၀၀ မွစ၍ ဖိတ္ေခၚကာ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံအထိ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း ေရးဆဲြ ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (MSEC) ထံသို႔ တင္ျပထားၿပီး MSEC ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ DICA တြင္ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

” ဒါကအကုန္းလုံး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ကြ်န္မတို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲဒါကလည္း ဘယ္လို အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ခံစားခြင့္ရမလဲဆိုေတာ့ ဒီရွယ္ယာေပၚမွာ ကြ်န္မတို႔ ၁ ႏွစ္ကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးပါမယ္။ ဘဏ္အတိုးဆိုရင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတ့ဲအတြက္ ဒါကဘဏ္ အတိုးႏႈန္းထက္ ျမင့္ပါတယ္။ သိန္းတစ္ေထာင္ ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ၿပီးရင္ အျမတ္ေငြ သိန္း ၁၅၀ ရပါမယ္။” ဟု ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမေနရာကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိ မရွိ MIC အဖဲြ႔ကိုယ္စား သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆး၍ MIC ဥကၠ႒သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‘”ျပည္တြင္ေဈးကြက္မွာ ငါးတန္ကို ငါးေျခာက္အျဖစ္ ထုတ္ကုန္ျမႇင့္လို႔ရသလို ျပည္ပေဈးကြက္လည္းရွိ လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဦးစားေပး ငါးအေနနဲ႔ ေမြးျမဴမယ္ဆိုရင္ ၂ႏွစ္ေလာက္အတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ေဈးကြက္ ေကာင္းတဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္လာ ႏိုင္တယ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္အတူ အစာစက္ရံုမ်ား၊ အေအးခန္းစက္ရံု မ်ားကိုလည္း တဲြဖက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္၍ စီမံကိန္းတစ္ခု လုံးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply