မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အား စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးမည္

0
57

စက္တင္ဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အား စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးသြာမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာအား စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရံုးသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဝင္း အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၄င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္အား Food Court လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးသည့္အတြက္ ျပင္းထန္စြာအေရးယူေပးေရး တိုင္ၾကားလာေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္စိန္ တို႔ပါဝင္သည္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရးအတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပလွ်က္ရွိသည္ ။

“ခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဟာ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ရ မယံုၾကည္ရ ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုရင္ ပထမ တစ္ဖြဲ႕တုန္းကလည္း သူတို႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတြ႕တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွမရွိတဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္။´´ လို႔ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ မယမင္းသူ က ေျပာသည္ ။

သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မွန္ကန္မွ်တေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆး အေရးယူေပးေရး ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘက္လိုက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို အယံုအၾကည္မရွိ၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္အား အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အလိုမရွိ အလိုမရွိ၊ ေက်ာင္းတြင္း စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ စသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ေက်ာင္းအတြင္း လွည့္လည္ခ်ီတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ထို႔အျပင္ အျခားေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္လာေရး လွည့္လည္စည္းရံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပင္မေဆာင္ေရွ႕ သပိတ္ေမွာက္ရာမွ ပင္မေဆာင္ထဲအထိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္ ။

ယင္းသပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ သပိတ္ေမွာက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔က အင္အား (၇) ဦးျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ပါဝင္ လာခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ ၁/၂၀၁၇ ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး Food Court ေဆာက္လုပ္သည့္ ကိစၥအား တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ Food Court ေဆာက္လုပ္မႈအား ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ ေထာက္ခံသည့္ပံုစံ အတုအေယာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Food Court ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကတည္း က ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေဘာလံုးကြင္းအား ပုဂၢလိက လႊဲရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

photo – မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Food Court အေဆာက္အဦး

———————————————

(Unicode)

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်အား စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးမည်

စက်တင်ဘာ – ၆

နိုင်လင်းဦး

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်အား စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးသွာမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အစီရင်ခံစာအား စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး က ထုတ်ပြန်ထားသည် ။

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသီတာဝင်း အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ညွှန်ကြားချက်အား ချိုးဖောက်ပြီး ၎င်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်အား Food Court လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးသည့်အတွက် ပြင်းထန်စွာအရေးယူပေးရေး တိုင်ကြားလာသောကြောင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း စစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။

အဆိုပါ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးညွှန့် နှင့် မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မြတ်ကျော်စိန် တို့ပါဝင်သည် ။

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ညွှန်ကြားချက်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေအား ဖောက်ဖျက်လုပ်ဆောင်သော ကျောင်းအုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ကို စီစစ်အရေးယူပေးရေးအတွက် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြလျှက်ရှိသည် ။

“ခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာ အမှန်တကယ် ယုံကြည်ရ မယုံကြည်ရ ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် ပထမ တစ်ဖွဲ့တုန်းကလည်း သူတို့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ပါတယ်ဆိုပြီးတွေ့တယ်။ ပြီးတော့ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုတွေကြောင့် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။´´ လို့ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ မှ မယမင်းသူ က ပြောသည် ။

သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသူများသည် မှန်ကန်မျှတသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း စစ်ဆေး အရေးယူပေးရေး ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဘက်လိုက်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို အယုံအကြည်မရှိ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အား အသုံးချ၍ ကိုယ်ကျိုးရှာသော ပါမောက္ခချုပ် အလိုမရှိ အလိုမရှိ၊ ကျောင်းတွင်း စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး၊ စသည့် တောင်းဆိုချက်များကို ကြွေးကြော်ပြီး ကျောင်းအတွင်း လှည့်လည်ချီတက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ။

ထို့အပြင် အခြားကျောင်းသား ကျောင်းသူများ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်လာရေး လှည့်လည်စည်းရုံးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပင်မဆောင်ရှေ့ သပိတ်မှောက်ရာမှ ပင်မဆောင်ထဲအထိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည် ။

ယင်းသပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုကို မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ မှ သပိတ်မှောက် ကော်မတီဖွဲ့၍ စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က အင်အား (၇) ဦးဖြင့် စတင်ခဲ့ရာ စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အင်အား ၄၀၀ ကျော်အထိ ပါဝင် လာခဲ့သည် ။

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည့် ၁/၂၀၁၇ ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး Food Court ဆောက်လုပ်သည့် ကိစ္စအား တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းမရှိပဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။

ထို့အပြင် အဆိုပါ Food Court ဆောက်လုပ်မှုအား ကျောင်းသားသမဂ္ဂအနေဖြင့် ထောက်ခံသည့်ပုံစံ အတုအယောင်များ လုပ်ဆောင်ထားခြင်းများလည်းရှိကြောင်း သိရသည် ။

အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ကို စီစစ်အရေးယူပေးရေး အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည် ။

မန္တလေးတက္ကသိုလ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ထားသည့် Food Court ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ကတည်း က ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည် ။

ထို့အပြင် မန္တလေးတက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ကျောင်းဘောလုံးကွင်းအား ပုဂ္ဂလိက လွှဲရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။

photo – မန္တလေးတက္ကသိုလ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ထားသည့် Food Court အဆောက်အဦး

Leave a Reply