တာဝန္ မယူနိုင္ပဲ ခြဲတန္းနွင့္ ေနရာယူသည့္အေလ့အထ ပါတီတြင္ မရွိေၾကာင္း USDP ဥကၠ႒ ဆို

0
184

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

တာဝန္မယူနိုင္ပဲ ခြဲတန္းနွင့္ ေနရာယူသည့အေလ့အထ မိမိတို႔ ပါတီတြင္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရံုးတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ က က်င္းပသည့္ ပါတီဝင္အမ်ိဳးသမီးထုေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပါတီဝင္အမ်ိးသမီးထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါတီဝင္မ်ား တာဝန္နွင့္ေနရာကို ကြဲျပားေစလိုတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက တာဝန္ကို ေနရာေပးတာလို႔ထင္တယ္။ မဟုတ္ဘူး ။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အတြက္ တာဝန္ေတြေပးထားၿပီးသား တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ပဲ ခြဲတန္းနဲ႔ေနရာယူဖို႔ မစဥ္းစားပါနဲ႔ မိမိတို႔ပါတီထဲမွာ အဲ့ဒီအလ့အထမရွိပါဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေ႒း က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ့ေရွ႕ကလူႀကီး ကၽြန္ေတာ့ကို ေနရာေပးခဲ့တယ္ ။ သူတို႔ အရိပ္ေတြထိုးမွာစိုးလို႔ လံုးဝေနာက္ဆုတ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္လိုက္တာမဟုတ္ဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

တာဝန္မယူနိုင္ပဲ ခြဲတန္းနွင့္ ေနရာယူသည့အေလ့အထ မိမိတို႔ ပါတီတြင္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရံုးတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ က က်င္းပသည့္ ပါတီဝင္အမ်ိဳးသမီးထုေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပါတီဝင္အမ်ိးသမီးထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါတီဝင္မ်ား တာဝန္နွင့္ေနရာကို ကြဲျပားေစလိုတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက တာဝန္ကို ေနရာေပးတာလို႔ထင္တယ္။ မဟုတ္ဘူး ။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အတြက္ တာဝန္ေတြေပးထားၿပီးသား တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ပဲ ခြဲတန္းနဲ႔ေနရာယူဖို႔ မစဥ္းစားပါနဲ႔ မိမိတို႔ပါတီထဲမွာ အဲ့ဒီအလ့အထမရွိပါဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေ႒း က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ့ေရွ႕ကလူႀကီး ကၽြန္ေတာ့ကို ေနရာေပးခဲ့တယ္ ။ သူတို႔ အရိပ္ေတြထိုးမွာစိုးလို႔ လံုးဝေနာက္ဆုတ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္လိုက္တာမဟုတ္ဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply