ဘန္ေကာက္ရွိ သုဝဏၰဘုမၼိေလဆိပ္တြင္ သံုးလခန္းခုိလႈံခဲ့သည့္ ဇင္ဘာေဘြမိသားစု ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာ

0
165

ဘန္ေကာက္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ရွိ သုဝဏၰဘုမၼိေလဆိပ္တြင္ သံုးလခန္႔ေနထိုင္ ေနခဲ့သည့္ ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ယင္းေလဆိပ္မွ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၁ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေလးဦးႏွင့္ လူႀကီးေလးဦးပါဝင္ေသာ မိသားစုသည္ ဘန္ေကာက္သို႔ ေမတြင္ ပထမဆံုးေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာတြင္ ယင္းမိသားစုသည္ စပိန္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဗီဇာရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ယင္းမိသားစုသည္ ႏုိ္င္ငံျခားခရီးသြားဗီဇာကို သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေနထိုင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔လည္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရွိဘဲဲျဖစ္ခဲဲ့ရာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။

အစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြသို႔လည္း မျပန္ႏုိင္ေၾကာင္း မိသားစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုဝဏၰဘုမၼိေလဆိပ္ရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ယင္းမိသားစုရွိ ကေလးတစ္ဦး ႏွင့္အတူ ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ၿပီး လူမႈမီဒီယာတြင္ တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းမိသားစုအေၾကာင္းကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ကိယက္ဗ္မွတစ္ဆင့္ ဒူဘိုင္းသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ယူကရိန္းႏုိ္င္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္း( ယူအိုင္ေအ) ခရီးစဥ္ အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒူဘုိင္းမွတစ္ဆင့္ တတိယႏုိင္ငံတစ္ႏို္င္ငံသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မိသားစုသည္ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒူဘုိင္းမွတစ္ဆင့္ ဘန္ေကာက္သို႔ ျပန္ပို႔ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ယူအုိင္ေအ၏ ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ သမၼတေရာဘတ္ မူဂါဘီ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏုိဝင္ဘာမွစၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပါက အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရမည္ ျဖစ္ရာ ကုလသမဂၢက အကူအညီေပးပါရန္ မိသားစုက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ယင္းမိသားစုအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြေနေၾကာင္း ကုလက ယင္းအခ်ိန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိ္င္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခိုလႈံသူမ်ားအား ခိုလႈံခြင့္ေပးခဲသည့္ႏုိ္င္ငံျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ေလဆိပ္ရွိ ျပည္ပထြက္ခြာေနရာအတြြင္း ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ေလဆိပ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔ကုိ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ျဗဴ႐ို၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴး ခ်န္းဂရြန္ရမ္ဖာဒီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္သည္ ယင္းမိသားစု အတြက္ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္ရန္ မေသခ်ာေသးေခ်။

BBC

႐ိုးေျမ

 

ဘန္ေကာက္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ရွိ သုဝဏၰဘုမၼိေလဆိပ္တြင္ သံုးလခန္႔ေနထိုင္ ေနခဲ့သည့္ ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ယင္းေလဆိပ္မွ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၁ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေလးဦးႏွင့္ လူႀကီးေလးဦးပါဝင္ေသာ မိသားစုသည္ ဘန္ေကာက္သို႔ ေမတြင္ ပထမဆံုးေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာတြင္ ယင္းမိသားစုသည္ စပိန္သို႔ ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဗီဇာရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ယင္းမိသားစုသည္ ႏုိ္င္ငံျခားခရီးသြားဗီဇာကို သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေနထိုင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔လည္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရွိဘဲဲျဖစ္ခဲဲ့ရာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။

အစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြသို႔လည္း မျပန္ႏုိင္ေၾကာင္း မိသားစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုဝဏၰဘုမၼိေလဆိပ္ရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ယင္းမိသားစုရွိ ကေလးတစ္ဦး ႏွင့္အတူ ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ၿပီး လူမႈမီဒီယာတြင္ တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းမိသားစုအေၾကာင္းကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ကိယက္ဗ္မွတစ္ဆင့္ ဒူဘိုင္းသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ယူကရိန္းႏုိ္င္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္း( ယူအိုင္ေအ) ခရီးစဥ္ အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒူဘုိင္းမွတစ္ဆင့္ တတိယႏုိင္ငံတစ္ႏို္င္ငံသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မိသားစုသည္ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒူဘုိင္းမွတစ္ဆင့္ ဘန္ေကာက္သို႔ ျပန္ပို႔ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ယူအုိင္ေအ၏ ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ သမၼတေရာဘတ္ မူဂါဘီ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏုိဝင္ဘာမွစၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပါက အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရမည္ ျဖစ္ရာ ကုလသမဂၢက အကူအညီေပးပါရန္ မိသားစုက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ယင္းမိသားစုအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြေနေၾကာင္း ကုလက ယင္းအခ်ိန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိ္င္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခိုလႈံသူမ်ားအား ခိုလႈံခြင့္ေပးခဲသည့္ႏုိ္င္ငံျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ေလဆိပ္ရွိ ျပည္ပထြက္ခြာေနရာအတြြင္း ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ေလဆိပ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔ကုိ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ျဗဴ႐ို၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြမိသားစုသည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴး ခ်န္းဂရြန္ရမ္ဖာဒီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္သည္ ယင္းမိသားစု အတြက္ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္ရန္ မေသခ်ာေသးေခ်။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply