မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းေလယာဥ္ MH 370 အားရွာေဖြမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္

0
172

ကြာလာလမ္ပူ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည့္ မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းေလယာဥ္ MH 370 အားရွာေဖြမႈမ်ားကုိ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္မွစၿပီး ျပန္လည္ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားအရပ္ဘက္ ပ်ံသန္းေရးဌာန ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ မေလးရွားႏို္င္ငံ ကြာလာလမ္ပူမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းသို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာလာသည့္ ေလယာဥ္သည္ လမ္းတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား အမ်ားစု အပါအဝင္ လူ ၂၃၉ ဦး လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ေလယာဥ္ ကုိ ရက္ ၉၀ အတြင္းရွာေတြ႕ပါက ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ အုိရွင္းအင္ ဖီနတီတုိ႔ၾကား ယခုလအတြင္း သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ရွာေဖြေရးသေဘၤာ စီးဘတ္ကြန္စထရက္တာသည္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ ဒါဘန္မွ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်သြားသည့္ေနရာဟု ၾသစေၾတးလ်သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ယူဆခဲ့သည့္ အိႏိၵယတြင္သမုဒၵရာတြင္းရွိေနရာတစ္ခုသုိ႔ အဆိုပါ သေဘၤာေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္က ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ မေလးရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၂၀၀၀၀ အဝန္းအဝုိင္းရွိသည့္ ေရေအာက္ ရွာေဖြေရးဇုန္အတြင္း ေလယာဥ္ပ်က္အစအနမ်ားကိုပင္ မေတြ႕ရွိခဲ့ရ ေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ရွာေဖြမႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည္။ ယင္းရွာေဖြမႈအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကုိသံုးစဲြခဲ့သည္။

ဆီးဘတ္ကြန္စထရက္တာ သေဘၤာသည္ ေမာင္းသူမဲ့ ေရေအာက္ သြားယာဥ္ငယ္မ်ားကုိ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္သို႔ေစလႊတ္ၿပီး အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းမည္ျဖစ္သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

ကြာလာလမ္ပူ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည့္ မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းေလယာဥ္ MH 370 အားရွာေဖြမႈမ်ားကုိ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္မွစၿပီး ျပန္လည္ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားအရပ္ဘက္ ပ်ံသန္းေရးဌာန ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ မေလးရွားႏို္င္ငံ ကြာလာလမ္ပူမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းသို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာလာသည့္ ေလယာဥ္သည္ လမ္းတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား အမ်ားစု အပါအဝင္ လူ ၂၃၉ ဦး လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ေလယာဥ္ ကုိ ရက္ ၉၀ အတြင္းရွာေတြ႕ပါက ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ အုိရွင္းအင္ ဖီနတီတုိ႔ၾကား ယခုလအတြင္း သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ရွာေဖြေရးသေဘၤာ စီးဘတ္ကြန္စထရက္တာသည္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ ဒါဘန္မွ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်သြားသည့္ေနရာဟု ၾသစေၾတးလ်သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ယူဆခဲ့သည့္ အိႏိၵယတြင္သမုဒၵရာတြင္းရွိေနရာတစ္ခုသုိ႔ အဆိုပါ သေဘၤာေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာစ္က ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ မေလးရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၂၀၀၀၀ အဝန္းအဝုိင္းရွိသည့္ ေရေအာက္ ရွာေဖြေရးဇုန္အတြင္း ေလယာဥ္ပ်က္အစအနမ်ားကိုပင္ မေတြ႕ရွိခဲ့ရ ေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ရွာေဖြမႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည္။ ယင္းရွာေဖြမႈအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကုိသံုးစဲြခဲ့သည္။

ဆီးဘတ္ကြန္စထရက္တာ သေဘၤာသည္ ေမာင္းသူမဲ့ ေရေအာက္ သြားယာဥ္ငယ္မ်ားကုိ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္သို႔ေစလႊတ္ၿပီး အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းမည္ျဖစ္သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply