ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု႐ုတ္သိမ္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေနာက္ျပန္ဆုတ္

0
100

စက္တင္ဘာ ၁၃
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕ေတာ္သားဆုေပးထားတာျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းက ျပန္႐ုတ္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္City AMသတင္းဌာနကေဖာ္ျပပါတယ္။

အခုႏွစ္အစပိုင္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ေတြက ဆုျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔မဲေပးခဲ့ေပမဲ့ ျပန္႐ုတ္သိမ္းတာထက္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားသင့္တယ္လို႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို အဲဒီဆုေပးအပ္ႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းရဲ႕ဂုဏ္ျပဳဆုေပးအပ္ေရးေကာ္မတီကဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ေတြကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ကို မ႐ွဳတ္ခ်ခဲ့လို႔ ျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြသိရဖို႔အတားအဆီးေတြ႐ွိေနတာနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳဆုရဲ႕အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းဖို႔ပဲဆံုးျဖတ္လိုက္တာလို႔ ေကာ္မတီကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

႐ုတ္သိမ္းမယ္လို႔အေၾကာင္းၾကားစာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက ျပန္စာမလာလို႔ အဲဒီစာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရခဲ့သလားမေသခ်ာျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ေကာ္မတီကေျပာပါတယ္။

ေကာင္စီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေကာင္စီ၀င္ေတြက ေဒါသတႀကီးတံု႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဆုျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုတ္သိမ္းဖို႔လုပ္ငန္းေတြစတင္ခဲ့ေပမဲ့ ျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။

ဆံုးျဖတ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကအေျခအေနေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ွဳတ္ခ်သင့္ေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တာ၀န္ခံရမယ့္အဆင့္ကိုမသိဘဲ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ခက္လို႔ ႐ုတ္သိမ္းဖို႔ပဲလုပ္လိုက္တာပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂုဏ္ျပဳၿမိဳ႕ေတာ္သားဆုခ်ီးႁမွင့္ခဲ့တာပါ။

Source-City AM
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Myanmar State Counsellor Office

စက္တင္ဘာ ၁၃
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕ေတာ္သားဆုေပးထားတာျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းက ျပန္႐ုတ္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္City AMသတင္းဌာနကေဖာ္ျပပါတယ္။

အခုႏွစ္အစပိုင္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ေတြက ဆုျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔မဲေပးခဲ့ေပမဲ့ ျပန္႐ုတ္သိမ္းတာထက္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားသင့္တယ္လို႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို အဲဒီဆုေပးအပ္ႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းရဲ႕ဂုဏ္ျပဳဆုေပးအပ္ေရးေကာ္မတီကဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ေတြကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ကို မ႐ွဳတ္ခ်ခဲ့လို႔ ျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြသိရဖို႔အတားအဆီးေတြ႐ွိေနတာနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳဆုရဲ႕အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းဖို႔ပဲဆံုးျဖတ္လိုက္တာလို႔ ေကာ္မတီကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

႐ုတ္သိမ္းမယ္လို႔အေၾကာင္းၾကားစာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက ျပန္စာမလာလို႔ အဲဒီစာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရခဲ့သလားမေသခ်ာျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ေကာ္မတီကေျပာပါတယ္။

ေကာင္စီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေကာင္စီ၀င္ေတြက ေဒါသတႀကီးတံု႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဆုျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုတ္သိမ္းဖို႔လုပ္ငန္းေတြစတင္ခဲ့ေပမဲ့ ျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။

ဆံုးျဖတ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကအေျခအေနေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ွဳတ္ခ်သင့္ေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တာ၀န္ခံရမယ့္အဆင့္ကိုမသိဘဲ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ခက္လို႔ ႐ုတ္သိမ္းဖို႔ပဲလုပ္လိုက္တာပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂုဏ္ျပဳၿမိဳ႕ေတာ္သားဆုခ်ီးႁမွင့္ခဲ့တာပါ။

Source-City AM
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Myanmar State Counsellor Office

Leave a Reply