“လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ မီဒီယာမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမႈ အားနည္းလာ” ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ေျပာ

0
75

စက္တင္ဘာ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ယခု အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၎ တို႔ဘက္မွ ပြင့္လင္းစြာ စေျပာတာမ်ိဳး မီဒီယာမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ေတြ အားနည္းလာေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဦးရဲထြဋ္မွ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေဒါက္တာေဖျမင့္ မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။

ေဒါက္တာေဖျမင့္သည့္ ယခင္က အစိုးရ မီဒီယာမ်ားကို ေ၀ဖန္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ား မရွိသင့္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့သည့္ တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ယင္းသို႔ အားနည္း ေနရျခင္းကို နားမလည္နိုင္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

ယခု တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒါက္တာေဖျမင့္ လက္ထက္တြင္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ား ၏ အခန္းက႑ ေလ်ာ့သြားမည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

“အစိုးရ က အရင္တုန္းက သတင္းစာေတာင္ မရွိသင့္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ လူဆိုေတာ့ အဲ့လို မ်ိဳးထင္ခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ၇ လ ၈ လ ေလာက္ ၾကာတဲ့ အခါမွာ က်ေတာ့ ဆရာေဖျမင့္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္က ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ေျပာရမွာပဲ။ နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာေတြက ပိုအားေကာင္းလာတယ္။ မီဒီယာ ဆက္ဆံေရး ေတြက က်ဆင္းသြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မွာ အံ့ၾသလြန္းလို႔ ေသေတာ့မလိုျဖစ္လာတယ္”ဟု ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ၏ ပဥၥမႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ သူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ဦးရဲထြဋ္မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လက္႐ွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား တရားစြဲဆို အေရးယူခံရမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုအၾကားတြင္ ႐ွိသည့္ တင္္းမႈက ျပည္သူေရာ မီဒီယာ သမားမ်ားပါ လာ၍ ႐ိုက္ခတ္သလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

ေဒါက္တာေဖျမင့္သည္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႔တြင္ တ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနေပၚတြင္သာ မူတည္၍ တံု႕ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ အစိုးရဘက္မွ ႀကိဳတင္ သတင္းထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး၊ မီဒီယာမ်ားအား ဦးေအာင္ သတင္းရယူခြင့္မ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ယခု အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၎ တို႔ဘက္မွ ပြင့္လင္းစြာ စေျပာတာမ်ိဳး မီဒီယာမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ေတြ အားနည္းလာေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဦးရဲထြဋ္မွ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေဒါက္တာေဖျမင့္ မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။

ေဒါက္တာေဖျမင့္သည့္ ယခင္က အစိုးရ မီဒီယာမ်ားကို ေ၀ဖန္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ား မရွိသင့္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့သည့္ တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ယင္းသို႔ အားနည္း ေနရျခင္းကို နားမလည္နိုင္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

ယခု တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒါက္တာေဖျမင့္ လက္ထက္တြင္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ား ၏ အခန္းက႑ ေလ်ာ့သြားမည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

“အစိုးရ က အရင္တုန္းက သတင္းစာေတာင္ မရွိသင့္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ လူဆိုေတာ့ အဲ့လို မ်ိဳးထင္ခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ၇ လ ၈ လ ေလာက္ ၾကာတဲ့ အခါမွာ က်ေတာ့ ဆရာေဖျမင့္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္က ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ေျပာရမွာပဲ။ နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာေတြက ပိုအားေကာင္းလာတယ္။ မီဒီယာ ဆက္ဆံေရး ေတြက က်ဆင္းသြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မွာ အံ့ၾသလြန္းလို႔ ေသေတာ့မလိုျဖစ္လာတယ္”ဟု ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပါတီ၏ ပဥၥမႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ သူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ဦးရဲထြဋ္မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လက္႐ွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား တရားစြဲဆို အေရးယူခံရမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုအၾကားတြင္ ႐ွိသည့္ တင္္းမႈက ျပည္သူေရာ မီဒီယာ သမားမ်ားပါ လာ၍ ႐ိုက္ခတ္သလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

ေဒါက္တာေဖျမင့္သည္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႔တြင္ တ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနေပၚတြင္သာ မူတည္၍ တံု႕ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ အစိုးရဘက္မွ ႀကိဳတင္ သတင္းထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး၊ မီဒီယာမ်ားအား ဦးေအာင္ သတင္းရယူခြင့္မ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

Leave a Reply