သာသနာ့ေျမမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ

0
116

စက္တင္ဘာ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သာသနာ့နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

အခ်ိဳ႕ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္း အတုျပဳလုပ္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ာအတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္အတြက္ စာရင္းေကာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သံဃာ့နာယက သို႔ ေလွ်ာက္ထားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းထဲမွာေနၿပီးေတာ့ အကာအကြယ္ယူၿပီး စီးပြားေရးလုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရာဇဝတ္မႈေတြလုပ္တာ အတုလုပ္တာ ဘယ္ဟာမွ မသင့္ေတာ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီကိစၥကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ စာရင္းေကာက္ခိုင္းတာေတြ လုပ္ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မရွင္းလို႔လဲမရပါဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

သာသနာသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိၿပီး သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ ၊ သာသနာေရး တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္ ။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (သာသနာ့နယ္ေျမ) ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးရွိ မီးတားေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ာေပၚတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေျမေနရာငွားရမ္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ခြင့္ျပဳထားရွိမႈအား အျမန္ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နာယက မွ တဆင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းခ်င္းစာထြက္ရန္ ႏွင့္ လိုက္နာမႈမရွိပါက ရွင္းလင္းဖယ္ရွားႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရးအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရးအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔ တစ္ေက်ာင္းခ်င္း ဆက္လက္ညႊန္ၾကားႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕သို႔ စာပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ ။

photo – ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ေလာင္းကစားဒိုင္ ဖြင့္ထားမႈအား ဖမ္းဆီးရမိပံု

စက္တင္ဘာ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သာသနာ့နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

အခ်ိဳ႕ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္း အတုျပဳလုပ္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ာအတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္အတြက္ စာရင္းေကာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သံဃာ့နာယက သို႔ ေလွ်ာက္ထားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းထဲမွာေနၿပီးေတာ့ အကာအကြယ္ယူၿပီး စီးပြားေရးလုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရာဇဝတ္မႈေတြလုပ္တာ အတုလုပ္တာ ဘယ္ဟာမွ မသင့္ေတာ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီကိစၥကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ စာရင္းေကာက္ခိုင္းတာေတြ လုပ္ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မရွင္းလို႔လဲမရပါဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

သာသနာသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိၿပီး သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ ၊ သာသနာေရး တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္ ။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (သာသနာ့နယ္ေျမ) ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးရွိ မီးတားေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ာေပၚတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေျမေနရာငွားရမ္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ခြင့္ျပဳထားရွိမႈအား အျမန္ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နာယက မွ တဆင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းခ်င္းစာထြက္ရန္ ႏွင့္ လိုက္နာမႈမရွိပါက ရွင္းလင္းဖယ္ရွားႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရးအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရးအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔ တစ္ေက်ာင္းခ်င္း ဆက္လက္ညႊန္ၾကားႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕သို႔ စာပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ ။

photo – ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ေလာင္းကစားဒိုင္ ဖြင့္ထားမႈအား ဖမ္းဆီးရမိပံု

Leave a Reply