မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပ

0
173

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပါတီရံုးဝန္းအတြင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ မႏၲေလးခရိုင္၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ ဆည္ခရိုင္၊ ျမင္းၿခံခရိုင္၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္ နွင့္ ရမည္းသင္းခရိုင္ တို႔မွ ထြက္ရွိသည့္ အိမ္သံုး ၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား ၊ အစားအေသာက္ မ်ား ၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရင္း ပါတီဝင္အခ်င္းအခ်င္း စည္းလံုးညီညႊတ္ေစရန္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီမွ တာဝန္ခံျဖစ္သူ ေဒၚလွလွေအးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပါတီရံုးဝန္းအတြင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ မႏၲေလးခရိုင္၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ ဆည္ခရိုင္၊ ျမင္းၿခံခရိုင္၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္ နွင့္ ရမည္းသင္းခရိုင္ တို႔မွ ထြက္ရွိသည့္ အိမ္သံုး ၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား ၊ အစားအေသာက္ မ်ား ၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရင္း ပါတီဝင္အခ်င္းအခ်င္း စည္းလံုးညီညႊတ္ေစရန္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီမွ တာဝန္ခံျဖစ္သူ ေဒၚလွလွေအးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply