ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၂နွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈ ဘက္ဂ်က္အေနအထားအရ မလုပ္နိုင္ေသး

0
98

စက္တင္ဘာ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားနွင့္ ၂နွစ္ေအာက္ကေလး ငယ္မ်ားအား ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ ေဆာင္ သင့္ေသာ္လည္း ဘက္ဂ်က္အေန အထားအရ မလုပ္နိုင္ေသးေႀကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာ သည္။

“ကိုယ္၀န္ ေဆာင္မိခင္နဲ႕ေမြးဖြားတဲ့ကေလး က်ြန္ေတာ္တို႕ ကကေလးရဲ႕ဦးေနွာက္ကရက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ကာလ အ တြင္းမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္။ ဒါေႀကာင့္မို႕အဲ့ဒီမွာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ တဲ့အခါမွာ အဓိကေတာ့ အေမရဲ႕အာ ဟာရေပါ့။ အာဟာရနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ စားသုံးနုိင္ဖို႕ပညာေပးေတြပါမယ္။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္း ေရးပညာ ေပးပါမယ္။ မိသားစု စီမံကိန္းပညာေပးပါမယ္.ဒါေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ျပီးေငြေႀကးေထာက္ပံ့ တဲ့စနစ္ေပါ့။ တစ္နုိင္ငံ လုံး မွာ လုပ္သင့္တယ္။သို႕ေပမယ့္ ဘက္ဂ်က္အေနအထားအရ တစ္နုိင္ငံလုံးမွာ မေဆာင္ရြက္နုိင္ေသး ဘူး။” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

ယေန႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္အသိေပး မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ၎ကေျဖႀကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားနွင့္၂နွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ပုညွက္မႈႏႈန္း ရွာေဖြစစ္တမ္း ေကာက္ ယူခ်က္အရ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည့္ ကရင္၊ ရခိုင္၊ခ်င္း၊နာဂ၊ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေငြေၾကး ဆိုင္ ရာ ေထာက္ ပံ့ျခင္းႏွင့္ အာဟာရအသိ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္က စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလာမည့္ ႏွစ္တြက္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္

ယင္းစီမံကိန္းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ဘ႑ာေရးနွစ္မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ ဘ႑ာ ေရး နွစ္ အထိ (၄)နွစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားနွင့္ ၂နွစ္ေအာက္ကေလး ငယ္မ်ားအား ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ ေဆာင္ သင့္ေသာ္လည္း ဘက္ဂ်က္အေန အထားအရ မလုပ္နိုင္ေသးေႀကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာ သည္။

“ကိုယ္၀န္ ေဆာင္မိခင္နဲ႕ေမြးဖြားတဲ့ကေလး က်ြန္ေတာ္တို႕ ကကေလးရဲ႕ဦးေနွာက္ကရက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ကာလ အ တြင္းမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္။ ဒါေႀကာင့္မို႕အဲ့ဒီမွာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ တဲ့အခါမွာ အဓိကေတာ့ အေမရဲ႕အာ ဟာရေပါ့။ အာဟာရနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ စားသုံးနုိင္ဖို႕ပညာေပးေတြပါမယ္။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္း ေရးပညာ ေပးပါမယ္။ မိသားစု စီမံကိန္းပညာေပးပါမယ္.ဒါေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ျပီးေငြေႀကးေထာက္ပံ့ တဲ့စနစ္ေပါ့။ တစ္နုိင္ငံ လုံး မွာ လုပ္သင့္တယ္။သို႕ေပမယ့္ ဘက္ဂ်က္အေနအထားအရ တစ္နုိင္ငံလုံးမွာ မေဆာင္ရြက္နုိင္ေသး ဘူး။” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

ယေန႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္အသိေပး မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ၎ကေျဖႀကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားနွင့္၂နွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ပုညွက္မႈႏႈန္း ရွာေဖြစစ္တမ္း ေကာက္ ယူခ်က္အရ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည့္ ကရင္၊ ရခိုင္၊ခ်င္း၊နာဂ၊ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေငြေၾကး ဆိုင္ ရာ ေထာက္ ပံ့ျခင္းႏွင့္ အာဟာရအသိ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္က စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလာမည့္ ႏွစ္တြက္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္

ယင္းစီမံကိန္းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ဘ႑ာေရးနွစ္မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ ဘ႑ာ ေရး နွစ္ အထိ (၄)နွစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply