၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ၂ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ

0
92

စက္တင္ဘာ ၁၈

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္တြင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ရည္စူး၍ ၂ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန့ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Parkroyal Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဓာတ္ပံု-MPA

#TheFifthWave

စက္တင္ဘာ ၁၈

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္တြင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ရည္စူး၍ ၂ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန့ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Parkroyal Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဓာတ္ပံု-MPA

#TheFifthWave

Leave a Reply