လယ္ယာေျမမ်ားကို အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈအား သိရွိျခင္းမရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီအဖြဲ႕မ်ားကို အေရးယူမည္

0
63

စက္တင္ဘာ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ေနထိုင္မႈမ်ားအား သိရွိျခင္းမရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားကို အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

လယ္ယာေျမမ်ားအား အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ၊ ေနထိုင္မႈမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီမွာ ေထြအုပ္က ဥကၠ႒ျဖစ္တယ္ ။ အတြင္းေရးမွဴးက ေျမစာရင္း က ျဖစ္တယ္။ က်န္တာ ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးကို ညႊန္ၾကားၿပီးၿပီ။ စာရင္းေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္တက္ေနပါၿပီ။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ့္နည္းလမ္းေတြကိုလည္း တင္ထားၿပီးပါၿပီ။ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လုပ္ေနပါၿပီ ။ တကယ္လို႔မ်ား ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ အကြက္ရိုက္က်ဴးေက်ာ္ေနမႈကို မသိရင္ အဲ့ဒီလယ္စီအဖြဲ႕က တာဝန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီ ရပ္ေက်းလယ္စီ သူတို႔ကိုပါ အေရးယူဖို႔ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ထားၿပီးပါၿပီ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္။

လဟ္ယာေျမမ်ားကို အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ် ေနထိုင္မႈမ်ားအား မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းအမ်ားဆံုးေတြ႕ရၿပီး ကြ်ဲေရကုန္းေက်းရြာ ၊ ႏြယ္နီေက်းရြာ ၊ ဆင္ရြာႀကီးေက်းရြာ ၊ နႏၵာေက်းရြာမ်ားရွိ လယ္ေျမစိုက္ကြင္းမ်ားအား အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအား ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္ ့ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က တားဆီး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၾကသည္ ။

ထို႔အျပင္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ေရသြင္းသည့္ ေျမာင္းေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကြန္ကရစ္ တံတားမ်ား၊ လမ္းမ်ား ၊ အေဆာက္အဦမ်ားကို ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

လယ္ယာေျမမ်ားအား တရားမဝင္ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္သည့္အတြက္ စနစ္မက်သည့္သည့္လမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေရာင္းမွားဝယ္မ်ားျဖစ္နိုင္ျခင္း ၊ စနစ္မက်သည့္ လူေနအိမ္မ်ား တိုးပြားလာျခင္း နွင့္ စပါးစိုက္ဧကမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧကမွာ လယ္ေျမဧက ၅ သိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ ယာေျမဧက ၂၂ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ေနထိုင္မႈမ်ားအား သိရွိျခင္းမရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားကို အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

လယ္ယာေျမမ်ားအား အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ၊ ေနထိုင္မႈမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီမွာ ေထြအုပ္က ဥကၠ႒ျဖစ္တယ္ ။ အတြင္းေရးမွဴးက ေျမစာရင္း က ျဖစ္တယ္။ က်န္တာ ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးကို ညႊန္ၾကားၿပီးၿပီ။ စာရင္းေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္တက္ေနပါၿပီ။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ့္နည္းလမ္းေတြကိုလည္း တင္ထားၿပီးပါၿပီ။ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လုပ္ေနပါၿပီ ။ တကယ္လို႔မ်ား ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ အကြက္ရိုက္က်ဴးေက်ာ္ေနမႈကို မသိရင္ အဲ့ဒီလယ္စီအဖြဲ႕က တာဝန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီ ရပ္ေက်းလယ္စီ သူတို႔ကိုပါ အေရးယူဖို႔ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ထားၿပီးပါၿပီ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္။

လဟ္ယာေျမမ်ားကို အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ် ေနထိုင္မႈမ်ားအား မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းအမ်ားဆံုးေတြ႕ရၿပီး ကြ်ဲေရကုန္းေက်းရြာ ၊ ႏြယ္နီေက်းရြာ ၊ ဆင္ရြာႀကီးေက်းရြာ ၊ နႏၵာေက်းရြာမ်ားရွိ လယ္ေျမစိုက္ကြင္းမ်ားအား အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအား ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္ ့ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က တားဆီး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၾကသည္ ။

ထို႔အျပင္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ေရသြင္းသည့္ ေျမာင္းေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကြန္ကရစ္ တံတားမ်ား၊ လမ္းမ်ား ၊ အေဆာက္အဦမ်ားကို ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

လယ္ယာေျမမ်ားအား တရားမဝင္ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္သည့္အတြက္ စနစ္မက်သည့္သည့္လမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေရာင္းမွားဝယ္မ်ားျဖစ္နိုင္ျခင္း ၊ စနစ္မက်သည့္ လူေနအိမ္မ်ား တိုးပြားလာျခင္း နွင့္ စပါးစိုက္ဧကမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧကမွာ လယ္ေျမဧက ၅ သိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ ယာေျမဧက ၂၂ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply