အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဘာက္ဆင္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးႏိုင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပသြားမည္

0
49

စက္တင္ဘာ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဘာက္ဆင္သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း RBL Mandalay Boxing Club က သိရသည္ ။

မၾကာခင္အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ရရွိထားသည့္ RBL Mandalay Boxing Club အေနျဖင့္ အက်ဥ္းဦးစီး ၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဘာက္ဆင္ အားကစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ား ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မႏၲေလးတိုင္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေဘာက္ဆင္ မွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ ခုနည္းနည္း အဆက္ျပတ္တဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ကလပ္ေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္။ ကလပ္ ကေန ကစားသမားေတြ ေမြးထုတ္ၿပီး တိုင္းကိုယ္စားျပဳ ေတြ နိုင္ငံ့ လက္ေရြးစင္ေတြ ေမြးထုတ္သြားဖို႔ထိ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု RBL Mandalay Boxing Club ဒုဥကၠ႒ ကိုဘုန္းျပည့္စံုဦး

မႏၲေလးတြင္ ေဘာက္ဆင္အားကစားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးသည့္ ကလပ္အနည္းငယ္သာရွိၿပီး GYM မ်ားတြင္ သင္ၾကားျပသမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ရရွိထားသည့္ ကလပ္မွာ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဘာက္ဆင္ အားကစား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မရၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈ ၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားလည္း ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

RBL Mandalay Boxing Club အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားတံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည့္အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး (၂) ႀကိမ္ခန္႔ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဘာက္ဆင္သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း RBL Mandalay Boxing Club က သိရသည္ ။

မၾကာခင္အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ရရွိထားသည့္ RBL Mandalay Boxing Club အေနျဖင့္ အက်ဥ္းဦးစီး ၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဘာက္ဆင္ အားကစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ား ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မႏၲေလးတိုင္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေဘာက္ဆင္ မွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ ခုနည္းနည္း အဆက္ျပတ္တဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ကလပ္ေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္။ ကလပ္ ကေန ကစားသမားေတြ ေမြးထုတ္ၿပီး တိုင္းကိုယ္စားျပဳ ေတြ နိုင္ငံ့ လက္ေရြးစင္ေတြ ေမြးထုတ္သြားဖို႔ထိ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု RBL Mandalay Boxing Club ဒုဥကၠ႒ ကိုဘုန္းျပည့္စံုဦး

မႏၲေလးတြင္ ေဘာက္ဆင္အားကစားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးသည့္ ကလပ္အနည္းငယ္သာရွိၿပီး GYM မ်ားတြင္ သင္ၾကားျပသမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ရရွိထားသည့္ ကလပ္မွာ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဘာက္ဆင္ အားကစား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မရၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈ ၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားလည္း ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

RBL Mandalay Boxing Club အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားတံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည့္အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး (၂) ႀကိမ္ခန္႔ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply