ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေတာင္ဦးေက်းရြာရွိ ေနအိမ္တစ္လံုးအတြင္းမွ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိ

0
58

စက္တင္ဘာ ၂၁

ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား သတင္းေပးခ်က္ အရ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ဦးေက်းရြာေန ဦးေမာင္ သာျဖဴ၏ ေနအိမ္အား သြားေရာက္ရွာေဖြရာ ဦးေမာင္သာျဖဴအား ေနအိမ္တြင္ မေတြ႕ရွိရဘဲ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚမဲစိန္ ကို ေနအိမ္ ဂိုေဒါင္အတြင္း ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင ့္ထည့္ထားသည့္ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း ေလးလံုး၊ သံေျငာင့္ ၂၉ ခုတို႔ႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိသူအား တိမ္ညိဳ ရဲကင္းစခန္းသို႔ ဆက္လက္ ပို႔ေဆာင္စဥ္ လင္းေျမြေတာင္၏ ေတာင္ဘက္ မီတာ ၃ဝဝဝ ခန္႔ အကြာသို႔ အေရာက္၌ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ေႏွာင့္ယွက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒၚမဲစိန္မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။

AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အမာ ခံမ်ား အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အရပ္သား အသြင္ျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား၌ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္း သိုဝွက္၍ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္၊ မုိင္းဆြဲ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

အထက္ပါ သိမ္းဆည္းရမိ မုိင္းမ်ားအား တိမ္ညိဳ ရဲကင္းစခန္း၌ အပ္ႏွံ၍ တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိေရးအတြက္ တရား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁

ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား သတင္းေပးခ်က္ အရ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ဦးေက်းရြာေန ဦးေမာင္ သာျဖဴ၏ ေနအိမ္အား သြားေရာက္ရွာေဖြရာ ဦးေမာင္သာျဖဴအား ေနအိမ္တြင္ မေတြ႕ရွိရဘဲ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚမဲစိန္ ကို ေနအိမ္ ဂိုေဒါင္အတြင္း ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင ့္ထည့္ထားသည့္ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း ေလးလံုး၊ သံေျငာင့္ ၂၉ ခုတို႔ႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိသူအား တိမ္ညိဳ ရဲကင္းစခန္းသို႔ ဆက္လက္ ပို႔ေဆာင္စဥ္ လင္းေျမြေတာင္၏ ေတာင္ဘက္ မီတာ ၃ဝဝဝ ခန္႔ အကြာသို႔ အေရာက္၌ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ေႏွာင့္ယွက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒၚမဲစိန္မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။

AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အမာ ခံမ်ား အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အရပ္သား အသြင္ျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား၌ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္း သိုဝွက္၍ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္၊ မုိင္းဆြဲ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

အထက္ပါ သိမ္းဆည္းရမိ မုိင္းမ်ားအား တိမ္ညိဳ ရဲကင္းစခန္း၌ အပ္ႏွံ၍ တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိေရးအတြက္ တရား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

Leave a Reply