“ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ိုး႐ိုးသားသားယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆို

0
76

စက္တင္ဘာ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရိုးရိုးသားသားယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီ ဗဟိုအစည္းအေဝးနွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ က စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ပိုမိုက်စ္လစ္ခိုင္မာေရး၊ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာထိန္းသိမ္းလိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မပ်က္ယြင္းေစဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေခတ္ကာလလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အညီ နည္းလမ္းတက် အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေပၚထြန္းေရး၊ တစ္ေန႔တစ္ျခား နိမ့္ပါးယိုယြင္းလာေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝကို ေစာင့္ေရွာက္ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးေအာင္ႏိုင္ေရး စသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးစားအႏိုင္ယူသြားမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကတိျပဳတယ္။ မေကာင္းတဲ့နည္းေတြ မမွန္ကန္တဲ့နည္းေတြ မဟုတ္တဲ့နည္းေတြ ဒါေတြကိုေတာ့ လံုးဝေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဒါကိုလည္းပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္ ။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

“ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ေအာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ရမယ့္အဘုပ္ေတြ အကုန္လံုး ပါတီကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ ဆိုရင္ အေသးစိပ္အတိအက် လုပ္ေနတာေတြ ေျပာဖို႔လည္း မသင့္ေတာ္တဲ့ ကိစၥေတြေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္တို႔ေတြ အားကစားလိုပဲ ေဘာ္လံုးသင္း ႏွစ္သင္းကန္ၾကတဲ့အခါမွာ တစ္သင္းကလည္း နိုင္ဖို႔အတြက္ေလ့က်င့္ေနတယ္။ ေလ့က်င့္တဲ့အခါ ကိုယ္ေလ့က်င့္တဲ့ နည္းစနစ္ကို ဘယ္လိုနည္းစနစ္နဲ႔ ေလ့က်င့္တယ္ဆိုတာ တစ္ဖက္လူကို မေျပာျပသလိုေပါ့။´´ ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ က ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပဏာမ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရိုးရိုးသားသားယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီ ဗဟိုအစည္းအေဝးနွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ က စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ပိုမိုက်စ္လစ္ခိုင္မာေရး၊ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာထိန္းသိမ္းလိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မပ်က္ယြင္းေစဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေခတ္ကာလလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အညီ နည္းလမ္းတက် အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေပၚထြန္းေရး၊ တစ္ေန႔တစ္ျခား နိမ့္ပါးယိုယြင္းလာေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝကို ေစာင့္ေရွာက္ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးေအာင္ႏိုင္ေရး စသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးစားအႏိုင္ယူသြားမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကတိျပဳတယ္။ မေကာင္းတဲ့နည္းေတြ မမွန္ကန္တဲ့နည္းေတြ မဟုတ္တဲ့နည္းေတြ ဒါေတြကိုေတာ့ လံုးဝေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဒါကိုလည္းပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္ ။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

“ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ေအာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ရမယ့္အဘုပ္ေတြ အကုန္လံုး ပါတီကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ ဆိုရင္ အေသးစိပ္အတိအက် လုပ္ေနတာေတြ ေျပာဖို႔လည္း မသင့္ေတာ္တဲ့ ကိစၥေတြေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္တို႔ေတြ အားကစားလိုပဲ ေဘာ္လံုးသင္း ႏွစ္သင္းကန္ၾကတဲ့အခါမွာ တစ္သင္းကလည္း နိုင္ဖို႔အတြက္ေလ့က်င့္ေနတယ္။ ေလ့က်င့္တဲ့အခါ ကိုယ္ေလ့က်င့္တဲ့ နည္းစနစ္ကို ဘယ္လိုနည္းစနစ္နဲ႔ ေလ့က်င့္တယ္ဆိုတာ တစ္ဖက္လူကို မေျပာျပသလိုေပါ့။´´ ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ က ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပဏာမ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply