အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆး ေရးမွဴး က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနဟု သမၼတထရမ့္ ဆုိ

0
177


ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ ေျခ႐ႈပ္ခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲ ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သလို အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးတာဝန္ကုိလည္း ယူထားသည့္ ေရာဘတ္ျမဴလာက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနမ်ားက ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမဴလာသည္ ၎ကို လာမည့္ ရက္သတၱတ္ႏွစ္ပတ္၊ သုံးပတ္အတြင္း ေမးျမန္း လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျမဴလာ၏ေမးျမန္းမႈမ်ားကို လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ထရမ့္က ယခင္က ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိၿပီး အမွန္အတိုင္းထြက္ဆုိရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ထရမ့္က ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထရမ့္ အႏုိင္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားက ယူဆခဲ့သည္။

ျမဴလာသည္ မွ်တမႈရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ထရမ့္က မွ်တမႈရွိမရွိကုိ သိေအာင္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၎၏ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ႏုိ္္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကအီးေမးလ္ကိုအသံုးျပဳခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းက်ိန္ဆိုၿပီး ထြက္ဆုိဝံ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိအက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲကိုလည္း ယခင္ မဲေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂ်ိမ္းစ္ကိုေမအား ထရမ့္က အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲ အျဖစ္မွ ဖယ္ရွား ခဲ့ၿပီးေနာက္ အႀကီးအကဲတာဝန္ကို လဲႊေျပာင္းယူခဲ့သည့္ အန္ဒ႐ူး မက္ကာဘဲက ထရမ့္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ မည္သည့္ သမၼတေလာင္းကို မဲေပးခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သမၼတကိုေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု မက္ကာဘဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ ေျခ႐ႈပ္ခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲ ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သလို အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးတာဝန္ကုိလည္း ယူထားသည့္ ေရာဘတ္ျမဴလာက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနမ်ားက ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမဴလာသည္ ၎ကို လာမည့္ ရက္သတၱတ္ႏွစ္ပတ္၊ သုံးပတ္အတြင္း ေမးျမန္း လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျမဴလာ၏ေမးျမန္းမႈမ်ားကို လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ထရမ့္က ယခင္က ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိၿပီး အမွန္အတိုင္းထြက္ဆုိရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ထရမ့္က ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထရမ့္ အႏုိင္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားက ယူဆခဲ့သည္။

ျမဴလာသည္ မွ်တမႈရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ထရမ့္က မွ်တမႈရွိမရွိကုိ သိေအာင္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၎၏ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ႏုိ္္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကအီးေမးလ္ကိုအသံုးျပဳခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းက်ိန္ဆိုၿပီး ထြက္ဆုိဝံ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိအက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲကိုလည္း ယခင္ မဲေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္း ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂ်ိမ္းစ္ကိုေမအား ထရမ့္က အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲ အျဖစ္မွ ဖယ္ရွား ခဲ့ၿပီးေနာက္ အႀကီးအကဲတာဝန္ကို လဲႊေျပာင္းယူခဲ့သည့္ အန္ဒ႐ူး မက္ကာဘဲက ထရမ့္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ မည္သည့္ သမၼတေလာင္းကို မဲေပးခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သမၼတကိုေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု မက္ကာဘဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply