ျမန္မာ- စင္ကာပူ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးနွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုး

0
93

စက္တင္ဘာ ၂၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ- စင္ကာပူ နွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးနွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူလက္မွတ္ကို ယခုလ ၂၄ ရက္က Melia Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-စင္ကာပူဝန္ႀကီး အဆင့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ နွစ္နိုင္ငံအတြင္းရွိ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျပဳနိုင္ကာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းနိုင္မႈရွိသည့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးနိုင္မည့္အျပင္ နွစ္နိုင္ငံၾကား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီထဲမွာက ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က႑၂ခု ပါပါတယ္။ အဓိကလုပ္ေပးမွာေတာ့ Promotion အပိုင္းမွာပါတဲ့ နွစ္နိုင္ငံ Bilateral Investment Promotion ေတြလုပ္ဖို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါတယ္ ။ ေနာက္တခုက Protection အပိုင္းပါ။ ဥပမာ
သူတို႔က သူ႔စက္ရံုႀကီးသူလာေဆာက္ေပမယ့္ ဒီစက္ရံုကို မီးနဲ႔ရွို႔တာတို႔ မသမာသူက လာၿပီး လုပ္ႀကံမွာတို႔ အကယ္၍ စင္ကာပူဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာေပၚလာရင္ ကူညီေပးပါဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ နိုင္ငံတကာမွာလဲ Investor ကို protection လုပ္တာပါ။”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ျခင္းအားျဖင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံအျပင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားလည္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာနိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈသည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ စီမံကိန္း ၃၁၂ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ၏ ၂၇ ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာနွစ္တြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံက ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ထားသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အေရးပါၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း အကာအကြယ္ ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ယံုၾကည္မႈရွိတာေပါ့ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြက တျခားနိုင္ငံတစ္ခုကို ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကို ၾကည့္ၿပီဆိုရင္ ဒီနိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေကာင္းလား ၊ ဥပေဒအကာအကြယ္က ေကာင္းလား တခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီနိုင္ငံက ငါတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္မွာလားဆိုတဲ့ အေျခေနေတြကို ုျကည့္ပါတယ္။ ဥပေဒေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေရာကို ၾကည့္ရင္ စင္ကာပူဟာ အရမ္းအားေကာင္းတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း နွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၃၈ ဘီလ်ံထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးနွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ကို စင္ကာပူနိုင္ငံ အပါအဝင္ တရုတ္ ၊ ဗီယက္နမ္ ကိုရီးယား ၊ ထိုင္း ၊ အေမရိကန္ ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ စသျဖင့္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၃ နိုင္ငံနွင့္ ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဟာင္ေကာင္နွင့္လည္း ေရးထိုးနိုင္ရန္ အစိုးခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးထားၿပီး နွစ္နိုင္ငံအစိုးရက ယင္းအေပၚျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးပါက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးတြင္ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးက႑နွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ၊ အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးနွင့္အေထာက္အပံ့မ်ား ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၊ဘ႑ာေရးနွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္း ၊ ဥပေဒနွင့္အသိဥာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ- စင္ကာပူ နွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးနွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူလက္မွတ္ကို ယခုလ ၂၄ ရက္က Melia Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-စင္ကာပူဝန္ႀကီး အဆင့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ နွစ္နိုင္ငံအတြင္းရွိ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျပဳနိုင္ကာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းနိုင္မႈရွိသည့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးနိုင္မည့္အျပင္ နွစ္နိုင္ငံၾကား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီထဲမွာက ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က႑၂ခု ပါပါတယ္။ အဓိကလုပ္ေပးမွာေတာ့ Promotion အပိုင္းမွာပါတဲ့ နွစ္နိုင္ငံ Bilateral Investment Promotion ေတြလုပ္ဖို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါတယ္ ။ ေနာက္တခုက Protection အပိုင္းပါ။ ဥပမာ
သူတို႔က သူ႔စက္ရံုႀကီးသူလာေဆာက္ေပမယ့္ ဒီစက္ရံုကို မီးနဲ႔ရွို႔တာတို႔ မသမာသူက လာၿပီး လုပ္ႀကံမွာတို႔ အကယ္၍ စင္ကာပူဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာေပၚလာရင္ ကူညီေပးပါဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ နိုင္ငံတကာမွာလဲ Investor ကို protection လုပ္တာပါ။”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ျခင္းအားျဖင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံအျပင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားလည္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာနိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈသည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ စီမံကိန္း ၃၁၂ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ၏ ၂၇ ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာနွစ္တြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံက ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ထားသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အေရးပါၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း အကာအကြယ္ ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ယံုၾကည္မႈရွိတာေပါ့ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြက တျခားနိုင္ငံတစ္ခုကို ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကို ၾကည့္ၿပီဆိုရင္ ဒီနိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေကာင္းလား ၊ ဥပေဒအကာအကြယ္က ေကာင္းလား တခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီနိုင္ငံက ငါတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္မွာလားဆိုတဲ့ အေျခေနေတြကို ုျကည့္ပါတယ္။ ဥပေဒေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေရာကို ၾကည့္ရင္ စင္ကာပူဟာ အရမ္းအားေကာင္းတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း နွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၃၈ ဘီလ်ံထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးနွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ကို စင္ကာပူနိုင္ငံ အပါအဝင္ တရုတ္ ၊ ဗီယက္နမ္ ကိုရီးယား ၊ ထိုင္း ၊ အေမရိကန္ ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ စသျဖင့္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၃ နိုင္ငံနွင့္ ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဟာင္ေကာင္နွင့္လည္း ေရးထိုးနိုင္ရန္ အစိုးခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးထားၿပီး နွစ္နိုင္ငံအစိုးရက ယင္းအေပၚျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးပါက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးတြင္ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျမႇင့္တင္ေရးက႑နွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ၊ အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးနွင့္အေထာက္အပံ့မ်ား ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၊ဘ႑ာေရးနွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္း ၊ ဥပေဒနွင့္အသိဥာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

Leave a Reply