ေ႐ြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရးအပါအဝင္ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅ ရပ္ NLD ခ်မွတ္

0
79

စက္တင္ဘာ ၂၂
ေက်ာ္သူျမင့္

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရး အပါအဝင္ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅ ရပ္ကို ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီ ဒုတိယဗဟိုေကာ္မတီ၊ တတိယအႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္ရွိ၊ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္မွ ၂၂ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္အေနျဖင့္ (အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီ မိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ႏိုင္ေရး)တို႔ ပါဝင္သည္။

“၂၀၂၀ ကိုလည္း ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ထားတာပါ”ဟု ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူကေထာက္ခံသူ၊ မဲေပးႏိုင္မည့္ သူကိုသာ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ပါတီေအာက္ေျခမွ တင္ျပခ်က္မ်ား နားေထာင္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕က စီစစ္ေ႐ြးခ်ယ္မည္ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆို သည္။

၂၀၂၀ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေရး ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းျခင္း အပါအဝင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ ၅ ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

“ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီေတြဟာ တကဲြတျပားနဲ႔ ၿပိဳင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔က စုေပါင္းၿပီး ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ၿပိဳင္က်မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ရွိခဲ့ တယ္။ အဲ့တာေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီကို တိုင္းရင္းသားအစစ္ေတြနဲ႔ပဲ ဖဲြ႕မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းတစ္ေစာင္ၿပီးစီးရန္ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂
ေက်ာ္သူျမင့္

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရး အပါအဝင္ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅ ရပ္ကို ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီ ဒုတိယဗဟိုေကာ္မတီ၊ တတိယအႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္ရွိ၊ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္မွ ၂၂ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္အေနျဖင့္ (အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီ မိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ႏိုင္ေရး)တို႔ ပါဝင္သည္။

“၂၀၂၀ ကိုလည္း ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ထားတာပါ”ဟု ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူကေထာက္ခံသူ၊ မဲေပးႏိုင္မည့္ သူကိုသာ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ပါတီေအာက္ေျခမွ တင္ျပခ်က္မ်ား နားေထာင္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕က စီစစ္ေ႐ြးခ်ယ္မည္ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆို သည္။

၂၀၂၀ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေရး ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းျခင္း အပါအဝင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ ၅ ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

“ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီေတြဟာ တကဲြတျပားနဲ႔ ၿပိဳင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔က စုေပါင္းၿပီး ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ၿပိဳင္က်မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ရွိခဲ့ တယ္။ အဲ့တာေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီကို တိုင္းရင္းသားအစစ္ေတြနဲ႔ပဲ ဖဲြ႕မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းတစ္ေစာင္ၿပီးစီးရန္ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

Leave a Reply