ပါတီႀကီးဝါဒ NLD မွာ မရွိ ဟုဆို

0
105

ေအာက္တိုဘာ – ၁

ႏိုင္လင္းဦး

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အေနျဖင့္ တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပါတီႀကီး ဝါဒမရွိေၾကာင္း ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီႀကီးဝါဒက်င့္သံုးေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕ က ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ယခင္မဟာမိတ္ ပါတီျဖစ္ခဲ့သည့္ ရွမ္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီႏွင့္ လမ္းခြဲေတာ့မည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ ။

“လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒ က ရွမ္း။ ကရင္မွာလည္း ကရင္ပဲ။ ဆုိလိုခ်င္တာက တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ အားလံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD အဖြဲ႕ဝင္ေတြထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြပါၿပီးသား၊ အဲဒီတုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားအေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ NLD အေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ နဂိုကတည္းကိုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အခြင့္အေရးအျပည့္အဝေပးၿပီးသား။ ထူးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ပါတီႀကီးဝါဒသံုးတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။´´ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ NLD ပါတီထဲဝင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ပါတီအေရးည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အေနျဖင္ ျပည္ေထာင္စု ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ာႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ခုခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ၿပီးၿပီဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ဖို႔ဆိုတာလဲ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ၂၀၂၀ ၂၀၂၅ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ႏုိင္မွ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးတာ လြတ္လပ္လာမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆုိ မလြယ္ဘူး။ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ လက္တြဲမလုပ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားပါၿပီးသား။ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရွိပါတယ္။ တူတာေတြတြဲလုပ္မယ္၊ မတူတာေတြ ခြဲလုပ္မယ္။ ဒါ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မူပါပဲ။ သင္ခန္းစာရထားတာက အခ်င္းခ်င္း မညီညႊတ္တာ ၊ စိတ္ေကာက္သြားတဲ့ သူေတြရွိတယ္။´´ ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ေအာက္တိုဘာ – ၁

ႏိုင္လင္းဦး

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အေနျဖင့္ တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပါတီႀကီး ဝါဒမရွိေၾကာင္း ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီႀကီးဝါဒက်င့္သံုးေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕ က ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ယခင္မဟာမိတ္ ပါတီျဖစ္ခဲ့သည့္ ရွမ္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီႏွင့္ လမ္းခြဲေတာ့မည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ ။

“လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒ က ရွမ္း။ ကရင္မွာလည္း ကရင္ပဲ။ ဆုိလိုခ်င္တာက တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ အားလံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD အဖြဲ႕ဝင္ေတြထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြပါၿပီးသား၊ အဲဒီတုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားအေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ NLD အေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ နဂိုကတည္းကိုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အခြင့္အေရးအျပည့္အဝေပးၿပီးသား။ ထူးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ပါတီႀကီးဝါဒသံုးတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။´´ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ NLD ပါတီထဲဝင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ပါတီအေရးည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အေနျဖင္ ျပည္ေထာင္စု ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ာႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ခုခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ၿပီးၿပီဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ဖို႔ဆိုတာလဲ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ၂၀၂၀ ၂၀၂၅ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ႏုိင္မွ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးတာ လြတ္လပ္လာမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆုိ မလြယ္ဘူး။ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ လက္တြဲမလုပ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားပါၿပီးသား။ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရွိပါတယ္။ တူတာေတြတြဲလုပ္မယ္၊ မတူတာေတြ ခြဲလုပ္မယ္။ ဒါ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မူပါပဲ။ သင္ခန္းစာရထားတာက အခ်င္းခ်င္း မညီညႊတ္တာ ၊ စိတ္ေကာက္သြားတဲ့ သူေတြရွိတယ္။´´ ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

Leave a Reply