ယူနီကုတ္စနစ္သည္ ျမန္မာစာေရးထံုးႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ အတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း-

0
94

ေအာက္တိုဘာ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္ အသံုးျပဳေတာ့ မည့္ ယူနီကုတ္ စနစ္သည္ နို္င္ငံတကာ စံႏႈန္းႏ်င့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ျမန္မာစာေရးထံုးႏွင့္လည္း ညီညႊတ္သည့္ အတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကရန္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အီလက္ထေရာနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ မွာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူ မွန္သမွ် မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူ မွန္သမွ် ယူနီ ကုတ္သံုးစြဲၾကမယ္ဆိုရင္ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ ျပည္သူေတြ အၾကား ဆက္သြယ္ရလြယ္ကူသြားမယ္။၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပိုေကာင္းသြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္း၊ ဒီေျခလွမ္း၊ ဒီအေရႊ႕ေတြ အတိုင္း တေယာက္မက်န္ လိုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါလိူ႔ ပရိသတ္ႀကီးႏွင့္ အတူ ျပည္သူလူထု အားလံုးကို ႏႈိးေဆင္တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္တန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ ယူနီကုတ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းအသံုးျပဳျခင္း အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယူနီကုတ္သည္ စနစ္ အရ ယူနီကုတ္ျဖစ္ၿပိး ေဖာင့္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေဖာင့္ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယူနီကုတ္ စနစ္သည္ e-Government စနစ္တစ္ခုလံုးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးးအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ရာ e-Government သည္ အစိုးရဌာန၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္သူလူထု ဆီ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေစရန္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း စနစ္အား အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားမ်ား ကိုပါ သံုးစြဲလာနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၎ စနစ္အား အသံုးျပဳရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္နိုင္ သမွ်ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ၎ စနစ္၏ အားသာခ်က္သည္ Google Translate ဆိုသည့္ ေဆာ့၀ံလ္ ရွိပါက ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ေရးသည့္ စာမ်ားကို က်န္သည့္ နိုင္ငံျခားဘာသာမ်ားျဖင့္ ဖတ္နိုင္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားဘာသာ စာ မ်ားကိုလည္း ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ျပန္ေျပာင္း နုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖိုင္ဘာေကဘယ္ႀကိဳး ၄ ေသာင္းေက်ာ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးနိုင္ခဲ့ၿပိး မုဘိုင္းစခန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မိဘိုင္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္လည္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပိျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္ အသံုးျပဳေတာ့ မည့္ ယူနီကုတ္ စနစ္သည္ နို္င္ငံတကာ စံႏႈန္းႏ်င့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ျမန္မာစာေရးထံုးႏွင့္လည္း ညီညႊတ္သည့္ အတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကရန္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အီလက္ထေရာနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ မွာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူ မွန္သမွ် မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူ မွန္သမွ် ယူနီ ကုတ္သံုးစြဲၾကမယ္ဆိုရင္ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ ျပည္သူေတြ အၾကား ဆက္သြယ္ရလြယ္ကူသြားမယ္။၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပိုေကာင္းသြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္း၊ ဒီေျခလွမ္း၊ ဒီအေရႊ႕ေတြ အတိုင္း တေယာက္မက်န္ လိုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါလိူ႔ ပရိသတ္ႀကီးႏွင့္ အတူ ျပည္သူလူထု အားလံုးကို ႏႈိးေဆင္တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္တန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ ယူနီကုတ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းအသံုးျပဳျခင္း အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယူနီကုတ္သည္ စနစ္ အရ ယူနီကုတ္ျဖစ္ၿပိး ေဖာင့္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေဖာင့္ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယူနီကုတ္ စနစ္သည္ e-Government စနစ္တစ္ခုလံုးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးးအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ရာ e-Government သည္ အစိုးရဌာန၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္သူလူထု ဆီ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေစရန္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း စနစ္အား အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားမ်ား ကိုပါ သံုးစြဲလာနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၎ စနစ္အား အသံုးျပဳရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္နိုင္ သမွ်ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ၎ စနစ္၏ အားသာခ်က္သည္ Google Translate ဆိုသည့္ ေဆာ့၀ံလ္ ရွိပါက ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ေရးသည့္ စာမ်ားကို က်န္သည့္ နိုင္ငံျခားဘာသာမ်ားျဖင့္ ဖတ္နိုင္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားဘာသာ စာ မ်ားကိုလည္း ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ျပန္ေျပာင္း နုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖိုင္ဘာေကဘယ္ႀကိဳး ၄ ေသာင္းေက်ာ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးနိုင္ခဲ့ၿပိး မုဘိုင္းစခန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မိဘိုင္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္လည္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပိျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply