လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုစခန္း တည္ေဆာက္မည္ 

0
149


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

လႈိင္သာယာၿမဳိ႔နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ တန္ဖုိးရွိ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုစခန္း (Logistics Hub) ကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ဗဟုိစခန္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်မည္႔ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံက လယ္ယာထြက္ကုန္က အဓိကဆိုေတာ့ သီးႏွံေတြက အမ်ားႀကီးထြက္တဲ့အတြက္ နံပတ္ ၁ သစ္သီးေတြ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းၿပီးတင္ပို႔နိုင္ေအာင္ ၊ မေတာ္လို႔သေဘၤာက ၾကာေနရင္လည္းမပ်က္စီးေအာင္ ဒါမ်ိဳးေတြကို အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုး ကေျပာသည္။

ဗဟုိစခန္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးပုိင္ ၅၉ ဒသမ ၁၀၇ ဧကေျမေပၚ၌ တည္ေဆာက္ ရန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ ျမန္မာ – ကုိရီးယား ပူးေပါင္း၍ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရးဗဟုိစခန္း စီမံကိန္း သေဘာတူ ညီခ်က္မွတ္တမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအၿပီး ဦးေအာင္စုိးက ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဗဟုိစခန္း တည္ေဆာက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

လႈိင္သာယာၿမဳိ႔နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ တန္ဖုိးရွိ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုစခန္း (Logistics Hub) ကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ဗဟုိစခန္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်မည္႔ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံက လယ္ယာထြက္ကုန္က အဓိကဆိုေတာ့ သီးႏွံေတြက အမ်ားႀကီးထြက္တဲ့အတြက္ နံပတ္ ၁ သစ္သီးေတြ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းၿပီးတင္ပို႔နိုင္ေအာင္ ၊ မေတာ္လို႔သေဘၤာက ၾကာေနရင္လည္းမပ်က္စီးေအာင္ ဒါမ်ိဳးေတြကို အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုး ကေျပာသည္။

ဗဟုိစခန္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးပုိင္ ၅၉ ဒသမ ၁၀၇ ဧကေျမေပၚ၌ တည္ေဆာက္ ရန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ ျမန္မာ – ကုိရီးယား ပူးေပါင္း၍ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရးဗဟုိစခန္း စီမံကိန္း သေဘာတူ ညီခ်က္မွတ္တမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအၿပီး ဦးေအာင္စုိးက ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဗဟုိစခန္း တည္ေဆာက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply