ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးမည္ မဟုတ္ဟု လွ်ပ္စစ္ ဒုဝန္​ႀကီး​ေျပာ

0
68

ေအာက္တိုဘာ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ) ျဖစ္သူ ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

“Never Endet ပါ Why လို႔ေျပာလို႔ရွိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကိးကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနေပမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတးက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ဘယ္ေတာ့ မွ ၿပီးဆံုးမွာ မဟုတ္သလို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တည္ေထာင္တာလဲ ဘယ္ေတာ့ မွ ၿပီးဆံုးမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အီတာလ်ံ- ထိုင္းကုမၸဏီသို႔ႏွစ္ရွည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ပင္လယ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ ဆက္စပ္လုပ္ငနး္မ်ားသည္ လည္း စီးပြားေရးးဇုန္ ကို ဆြဲေဆာင္နိုင္မည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြာေးရးဇုန္ကို အဆင့္ ၄ ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

“အဲ့လိုေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာဟာ မူလ စာခ်ဳပ္ကတည္းမွာကိုက သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့လိုေဆာင္ရြက္မဲ့ဟာက 7၊ 7၊ 7 ၊6 squares ကီလိုမီတာ အက်ယ္အ၀နး္နဲ႔ သြားမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မူလကတည္းက သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ေဖာက္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားကိုလည္း နွစ္ဖက္ မွ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကိုေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္နို္င္ေရးအတြက္ ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ) ျဖစ္သူ ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

“Never Endet ပါ Why လို႔ေျပာလို႔ရွိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကိးကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနေပမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတးက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ဘယ္ေတာ့ မွ ၿပီးဆံုးမွာ မဟုတ္သလို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို တည္ေထာင္တာလဲ ဘယ္ေတာ့ မွ ၿပီးဆံုးမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အီတာလ်ံ- ထိုင္းကုမၸဏီသို႔ႏွစ္ရွည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ပင္လယ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ ဆက္စပ္လုပ္ငနး္မ်ားသည္ လည္း စီးပြားေရးးဇုန္ ကို ဆြဲေဆာင္နိုင္မည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြာေးရးဇုန္ကို အဆင့္ ၄ ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

“အဲ့လိုေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာဟာ မူလ စာခ်ဳပ္ကတည္းမွာကိုက သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့လိုေဆာင္ရြက္မဲ့ဟာက 7၊ 7၊ 7 ၊6 squares ကီလိုမီတာ အက်ယ္အ၀နး္နဲ႔ သြားမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မူလကတည္းက သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ေဖာက္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားကိုလည္း နွစ္ဖက္ မွ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကိုေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္နို္င္ေရးအတြက္ ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply