အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲမွ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္

0
45

ေအာက္တိုဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အေမရိကန္သံရံုး မွ ဒုတိယ သံအမတ္ႀကီး Mr. George Sibley ၊ US – ASEAN Business Council မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Abbott, Amazon, Bower Group Asia, Chevorn, Chubb, Coca Cola, Diageo, Ford, Google, Jhpiego, Master Card, Visa စသည္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၀) ဦးႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီလိုႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံ က အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၲေလးကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ အရင္ကလာဖို႔ဆိုတာအေဝးႀကီးပဲ။သူတို႔ လာတဲ့ အက်ိဳးကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ေကာင္းတယ္။ သူတို႔ လာတာနဲ႔ ဒီမွာစီးပြားေရးေတြလာေနၿပီ ဒါ့ေၾကာင့္ ရလာဒ္ေကာင္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေရအေသြးမ်ား ျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေရအေသြးမ်ား ျမွင့္တင္ရန္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္အေရး ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားေလွ်ာ့နည္းရျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ တျခားသြားလည္ပတ္လို႔ရမယ့္ေနရာေတြ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေနရာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါကို သူတို႔ဆီ သတင္းေရာက္တာနည္းၿပီး ရခိုင္မွာျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွမ္းျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့အေျခအေနေတြကို သူတို႔ သိေနၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားက႑ မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံက လာတာေလ်ာ့တာေတာ့ သိသာတယ္။´´ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း – မႏၲေလးဇုန္ အတြင္းေရးမွဴး ကိုသန္႔ေဇာ္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသည္ American Business Corner (ABC) ဖြင့္လွစ္အၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ ။ American Business Corner (ABC) ကို အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္ ။

ေအာက္တိုဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အေမရိကန္သံရံုး မွ ဒုတိယ သံအမတ္ႀကီး Mr. George Sibley ၊ US – ASEAN Business Council မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Abbott, Amazon, Bower Group Asia, Chevorn, Chubb, Coca Cola, Diageo, Ford, Google, Jhpiego, Master Card, Visa စသည္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၀) ဦးႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီလိုႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံ က အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၲေလးကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ အရင္ကလာဖို႔ဆိုတာအေဝးႀကီးပဲ။သူတို႔ လာတဲ့ အက်ိဳးကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ေကာင္းတယ္။ သူတို႔ လာတာနဲ႔ ဒီမွာစီးပြားေရးေတြလာေနၿပီ ဒါ့ေၾကာင့္ ရလာဒ္ေကာင္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေရအေသြးမ်ား ျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေရအေသြးမ်ား ျမွင့္တင္ရန္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္အေရး ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားေလွ်ာ့နည္းရျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ တျခားသြားလည္ပတ္လို႔ရမယ့္ေနရာေတြ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေနရာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါကို သူတို႔ဆီ သတင္းေရာက္တာနည္းၿပီး ရခိုင္မွာျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွမ္းျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့အေျခအေနေတြကို သူတို႔ သိေနၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားက႑ မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံက လာတာေလ်ာ့တာေတာ့ သိသာတယ္။´´ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း – မႏၲေလးဇုန္ အတြင္းေရးမွဴး ကိုသန္႔ေဇာ္ က ေျပာသည္ ။

ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသည္ American Business Corner (ABC) ဖြင့္လွစ္အၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ ။ American Business Corner (ABC) ကို အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္ ။

Leave a Reply