အခ်ိန္ပိုသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး MIC အသိေပးေၾကညာ

0
96

ေအာက္တိုဘာ ၄

ေဝေဝၿဖိဳး

အလုပ္သမားမ်ားအား အခ်ိန္ပိုဆင္းေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ အလုပ္႐ုံဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔/အတည္ျပဳမိန္႔တို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အခ်ိန္ပို ဆင္းေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ အလုပ္႐ုံဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

MIC သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါမစ္ေပးေနသည့္ ဌာနျဖစ္သည့္အတြက္ Website မွ တဆင့္ အသိေပးျခင္းနွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားကိုလည္း အသိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

“ဒါက အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ Law ပါ ။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဥပေဒအရ အခ်ိန္ပိုက သက္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ အလုပ္သမားေတြကို ပိုမခိုင္းရဘူးဆိုတဲ့ မူရွိတယ္။ အခုက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက blacklist သြင္းတာေတြ ျဖဳတ္ခ်တာေတြ ေတာင္လုပ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရင္းနွီးျမႇဳပ္္နွံမႈက ဒီမွာ ၊ စက္ရံုကလဲ ဒီမွာ လူက လာလို႔မရဘူးဆို သူက blacklist သြင္းခံရေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အဲ့မွာျပႆနာတက္တာ ျဖစ္မွာဆိုးလို႔ ဆင္ျခင္နိုင္ေအာင္လို႔ ဒီဥပေဒေတြရွိတယ္။ အခ်ိန္ပိုကို ပိုမခိုင္းၾကနဲ႔ဆိုတာမ်ိဳးကို သိေအာင္လို႔ ေၾကညာေပးတာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အပါတ္စဥ္ အခ်ိန္ပို ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တစ္ေန႔လၽွင္ ၃ နာရီျဖင့္ ၁၅ နာရီ၊ စေနေန႔လၽွင္ ၅ နာရီ စုစုေပါင္း ရက္သတၱပတ္ ၁ ပတ္လၽွင္ နာရီ ၂၀ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မူရင္း ပူးတြဲ တင္ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ခြင့္ျပဳျခင္း (တနဂၤေႏြေန႔)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းေရးေကာ္မတီ၏ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မူရင္းမ်ား လိုအပ္ၿပီး (၃) ပါတ္ျခား (၄)ပါတ္ေျမာက္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္၌ အခ်ိန္ပို ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းေရး ေကာ္မတီ၏ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မူရင္း ပူးတြဲတင္ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၄

ေဝေဝၿဖိဳး

အလုပ္သမားမ်ားအား အခ်ိန္ပိုဆင္းေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ အလုပ္႐ုံဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔/အတည္ျပဳမိန္႔တို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အခ်ိန္ပို ဆင္းေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ အလုပ္႐ုံဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

MIC သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါမစ္ေပးေနသည့္ ဌာနျဖစ္သည့္အတြက္ Website မွ တဆင့္ အသိေပးျခင္းနွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားကိုလည္း အသိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

“ဒါက အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ Law ပါ ။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဥပေဒအရ အခ်ိန္ပိုက သက္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ အလုပ္သမားေတြကို ပိုမခိုင္းရဘူးဆိုတဲ့ မူရွိတယ္။ အခုက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက blacklist သြင္းတာေတြ ျဖဳတ္ခ်တာေတြ ေတာင္လုပ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရင္းနွီးျမႇဳပ္္နွံမႈက ဒီမွာ ၊ စက္ရံုကလဲ ဒီမွာ လူက လာလို႔မရဘူးဆို သူက blacklist သြင္းခံရေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အဲ့မွာျပႆနာတက္တာ ျဖစ္မွာဆိုးလို႔ ဆင္ျခင္နိုင္ေအာင္လို႔ ဒီဥပေဒေတြရွိတယ္။ အခ်ိန္ပိုကို ပိုမခိုင္းၾကနဲ႔ဆိုတာမ်ိဳးကို သိေအာင္လို႔ ေၾကညာေပးတာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အပါတ္စဥ္ အခ်ိန္ပို ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တစ္ေန႔လၽွင္ ၃ နာရီျဖင့္ ၁၅ နာရီ၊ စေနေန႔လၽွင္ ၅ နာရီ စုစုေပါင္း ရက္သတၱပတ္ ၁ ပတ္လၽွင္ နာရီ ၂၀ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မူရင္း ပူးတြဲ တင္ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ခြင့္ျပဳျခင္း (တနဂၤေႏြေန႔)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းေရးေကာ္မတီ၏ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မူရင္းမ်ား လိုအပ္ၿပီး (၃) ပါတ္ျခား (၄)ပါတ္ေျမာက္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္၌ အခ်ိန္ပို ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းေရး ေကာ္မတီ၏ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္မူရင္း ပူးတြဲတင္ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply