ပုဂံ​​ေဒသ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးအတြက္ ေနရာ (၅၆) ခု ကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္

0
69

စက္တင္ဘာ ၄

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂံ​​ေဒသတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးအတြက္ ေနရာ (၅၆) ခု ကို အဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေနရာမ်ား စစ္ေဆးမည့္ပံုစံပါ အခ်က္အလက္အတိုင္း ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္ စစ္တမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ​ေဆးလိပ္​​ေငြ႔ကင္​းစင္​​ေရးအ​ေကာင္​အထည္​​ေဖၚ​ေရး လုပ္​ငန္​းႀကီးၾကပ္​မႈ​ေကာ္​မတီ က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္ စစ္တမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ ေနရာမ်ားမွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္မ်ား၊ အထင္ကရ ဘုရားမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အကဲျဖတ္ေရးေဆာင္ရြက္တယ္ ။ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလည္း ေဆးလိပ္မေသာက္ရမယ့္ေနရာကို မေသာက္ဖို႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ရမယ့္ေနရာ သက္သက္မွတ္မွတ္ရွိဖို႔ ။ ေသာက္ရမယ့္ေနရာလည္းရွိရမယ္ေလ။ အမ်ားျပည္သူ သြားလာျဖတ္သန္းတဲ့ေနရာနဲ႔ ေပ သံုးဆယ္အကြာျဖစ္ရမယ္ အဲ့ဒါနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိ လိုက္လံ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္တယ္။´´ ဟု ​ေဆးလိပ္​​ေငြ႔ကင္​းစင္​​ေရးအ​ေကာင္​အထည္​​ေဖၚ​ေရး လုပ္​ငန္​းႀကီးၾကပ္​မႈ​ေကာ္​မတီ တြင္ ပါဝင္သည့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေဆးလိပ္ေငြကင္းစင္ေရးမတြက္ ပုဂံေဒသရွိ အထင္ကရေရွေဟာင္းဘုရားမ်ားတြင္ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးအတြက္ အသိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္ ။

ပုဂံ​ေ႐ွး​ေဟာင္​းယဥ္​​ေက်းမႈ​ေဒသတစ္​ခြင္​တြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္​ရာမ်ား၊ လူမႈ​ေရးအသင္​းအဖြဲ႔မ်ား၊​ေစတနာဝန္​ထမ္​းမ်ားႏွင္​့ ဘုရား​ေဂါပကအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္း၍ အသိပညာေပးျခက္မ်ား၊ Stickers Campaign မ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္ ။

စက္တင္ဘာ ၄

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂံ​​ေဒသတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးအတြက္ ေနရာ (၅၆) ခု ကို အဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေနရာမ်ား စစ္ေဆးမည့္ပံုစံပါ အခ်က္အလက္အတိုင္း ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္ စစ္တမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ​ေဆးလိပ္​​ေငြ႔ကင္​းစင္​​ေရးအ​ေကာင္​အထည္​​ေဖၚ​ေရး လုပ္​ငန္​းႀကီးၾကပ္​မႈ​ေကာ္​မတီ က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္ စစ္တမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ ေနရာမ်ားမွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္မ်ား၊ အထင္ကရ ဘုရားမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အကဲျဖတ္ေရးေဆာင္ရြက္တယ္ ။ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလည္း ေဆးလိပ္မေသာက္ရမယ့္ေနရာကို မေသာက္ဖို႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ရမယ့္ေနရာ သက္သက္မွတ္မွတ္ရွိဖို႔ ။ ေသာက္ရမယ့္ေနရာလည္းရွိရမယ္ေလ။ အမ်ားျပည္သူ သြားလာျဖတ္သန္းတဲ့ေနရာနဲ႔ ေပ သံုးဆယ္အကြာျဖစ္ရမယ္ အဲ့ဒါနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိ လိုက္လံ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္တယ္။´´ ဟု ​ေဆးလိပ္​​ေငြ႔ကင္​းစင္​​ေရးအ​ေကာင္​အထည္​​ေဖၚ​ေရး လုပ္​ငန္​းႀကီးၾကပ္​မႈ​ေကာ္​မတီ တြင္ ပါဝင္သည့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ေဆးလိပ္ေငြကင္းစင္ေရးမတြက္ ပုဂံေဒသရွိ အထင္ကရေရွေဟာင္းဘုရားမ်ားတြင္ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးအတြက္ အသိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္ ။

ပုဂံ​ေ႐ွး​ေဟာင္​းယဥ္​​ေက်းမႈ​ေဒသတစ္​ခြင္​တြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္​ရာမ်ား၊ လူမႈ​ေရးအသင္​းအဖြဲ႔မ်ား၊​ေစတနာဝန္​ထမ္​းမ်ားႏွင္​့ ဘုရား​ေဂါပကအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္း၍ အသိပညာေပးျခက္မ်ား၊ Stickers Campaign မ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္ ။

Leave a Reply