ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား နွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္

0
161


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား နွင့္ ပညာဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ညေန (၅) နာရီေက်ာ္က တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္န႔ကစတင္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ (၂၀)ေက်ာ္က ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ပညာ​ေရးဝန္​ႀကီး႒ာန ကိုယ္​စားလွယ္​အျဖစ္​ အဆင္​့ျမင္​့ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား​ေရးမွဴး ခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာ သိန္​းဝင္​းႏွင္​့ အ​ေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္​ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာေအာင္​​ေအာင္​မင္​း တို႔မွ လာေရာက္ညွိနိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးအရ အတြက္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစလိုတဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ လက္ရွိ ပညာေရး အေျခအေန နွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား နွင့္ ပညာဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ညေန (၅) နာရီေက်ာ္က တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္န႔ကစတင္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ (၂၀)ေက်ာ္က ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ပညာ​ေရးဝန္​ႀကီး႒ာန ကိုယ္​စားလွယ္​အျဖစ္​ အဆင္​့ျမင္​့ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား​ေရးမွဴး ခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာ သိန္​းဝင္​းႏွင္​့ အ​ေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္​ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ေဒါက္တာေအာင္​​ေအာင္​မင္​း တို႔မွ လာေရာက္ညွိနိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးအရ အတြက္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစလိုတဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ လက္ရွိ ပညာေရး အေျခအေန နွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

 

Leave a Reply