အေဝးသင္ေတြ ၂ ႀကိမ္ ခြဲတက္ရေတာ့မည္

0
88

ေအာက္တိုဘာ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္ တြင္ အေဝးသင္ အနီးကပ္ ၂ ႀကိမ္ခြဲတက္ရမည့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ ကိစၥကို လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

“ေနာက္ႏွစ္ ၂၀၂၀ မွာ စတင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့ အတြက္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ့ဆိုလည္း ဒီလို ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့ အတြက္ အခက္အခဲ ေတြ ရွိတဲ့ သူေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ခြင့္မရနိုင္တဲ့သူေတြ ။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ၁၀ ရက္အတြက္ကို သူတို့အတြက္ကို YUDE (ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္) MUDE (မႏၲေလး အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ) မွာ ဘယ္ေလာက္လက္ခံနိုင္လဲ သူတို့ အတြက္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲေခတၱ နားခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ သတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမွုအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ ႀကိမ္ ခြဲတက္ရမည့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ကို ေမလ တြင္
၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ နိုဝင္ဘာလ တြင္ ၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို့ ေျပာင္းလဲလိုက္ရျခင္းသည္ London open University ၏ သုေတသနမွ အႀကံျပဳခ်က္ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီၤး ယင္းသို့ေျပာင္းလဲလိုက္ရျခင္းသည္ ယခု လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စနစ္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

“၂ ႀကိမ္ ခြဲတက္ျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ အရည္အေသြးေပါ့။ ေက်ာင္းအပ္တာလည္း တခါတည္း ၿပီးသြားမွာေပါ့။ ေက်ာင္းလည္း အပ္လိုက္မယ္။ ၿပီးလို့ရွိရင္ သင္ေထာက္ကူေတြ လည္းရသြားမွာေပါ့ ဘယ္လို ဖတ္ရမယ္။ ဘယ္လို သင္ယူရမယ္ဆိုတဲ့ assignment ေတြလည္း ရသြားမွာေပါ့။သိသြားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အနီးကပ္ ၅ ရက္လာမယ္။စားေမးပြဲေျဖမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာမယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္က ပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပမွုမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

စာစဥ္ႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား အတြက္ ယခင္က အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ကို မႏၲေလး တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေပးၿပီး ေအာက္ျမန္မာ အတြက္ကို ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေပးကာ ယခုႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ သာ ထုတ္ေပးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေဝးသင္​​ေတြ ၂ ႀကိမ္ ခြဲတက္ရ​ေတာ့မည္​

ေအာက္တိုဘာ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အေ၀းသင္ပညာေရးစနစ္ တြင္ အေ၀းသင္ အနီးကပ္ ၂ ႀကိမ္ခြဲတက္ရမည့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ ကိစၥကို လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

“ေနာက္နွစ္ ၂၀၂၀ မွာ စတင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလည္း ဒီလို ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖုိ႔ အတြက္ အခက္အခဲ ေတြ ရွိတဲ့ သူေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ခြင့္မရနိုင္တဲ့သူေတြ ။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ၁၀ ရက္အတြက္ကို သူတို႔အတြက္ကို YUDE (ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္) MUDE (မႏၱေလး အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ) မွာ ဘယ္ေလာက္လက္ခံနိုင္လဲ သူတို႔ အတြက္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲေခတၱ နားခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ သတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ ႀကိမ္ ခြဲတက္ရမည့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ကို ေမလ တြင္
၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ ၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ရျခင္းသည္ London open University ၏ သုေတသနမွ အၾကံျပဳခ်က္ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီၤး ယင္းသို႔ေျပာင္းလဲလိုက္ရျခင္းသည္ ယခု လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စနစ္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကေျပာသည္။

“၂ ႀကိမ္ ခြဲတက္ျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ အရည္အေသြးေပါ့။ ေက်ာင္းအပ္တာလည္း တခါတည္း ၿပီးသြားမွာေပါ့။ ေက်ာင္းလည္း အပ္လိုက္မယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ သင္ေထာက္ကူေတြ လည္းရသြားမွာေပါ့ ဘယ္လို ဖတ္ရမယ္။ ဘယ္လို သင္ယူရမယ္ဆိုတဲ့ assignment ေတြလည္း ရသြားမွာေပါ့။သိသြားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အနီးကပ္ ၅ ရက္လာမယ္။စားေမးပြဲေျဖမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာမယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္က ပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

စာစဥ္ႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား အတြက္ ယခင္က အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ကို မႏၱေလး တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေပးၿပီး ေအာက္ျမန္မာ အတြက္ကို ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေပးကာ ယခုႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ သာ ထုတ္ေပးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply