ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္အတြက္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁ ဘီလီယံေက်ာ္သံုးစြဲမည္

0
193


ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ၊၂၀၁၈

ယဥ္ေကႏြယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးရန္အတြက္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁ဒသမ၅၄ဘီလီယံ(သိန္း၁၅၄၀၀)သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွသိရွိရသည္။

“မူလရွိတာက က်ပ္ သိန္း ၈၄၀၀ ပါ။ ေနာက္ထပ္သိန္း ၇၀၀၀ ရဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အလွဴခံခဲ႔ပါတယ္ ။ ေပါင္းလိုက္ရင္လက္ရွိ ၈၄၀၀ နဲ႔ေပါင္းရင္ သိန္း ၁၅၄၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းတစ္ဖက္က ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕သမိုင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕သမိုင္း ဂုဏ္တင္ေပးမဲ့ ဇာတ္လမ္း သမိုင္းတြင္က်န္ခဲ့မဲ့ဇာတ္လမ္း ဆိုေတာ့ သိန္းေပါင္း ၁၅၄၀၀ ဆိုေပမဲ့လည္း လိုအပ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထပ္ရွာေပးပါ့မယ္”ဟု သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအား၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရံုးမွ အဖြဲ႔၀င္ ၁၇ ဦးျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအားဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးနိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္သမိုင္းအေထာက္အထား
မ်ား ၊ ပစၥည္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ သမိုင္းသုေတသန အဖြဲ႔မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္းမႈမရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါရွပ္ရွင္အမည္အား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း “ေအာင္ဆန္း “ အမည္ျဖင့္သာဆက္လက္ရိုက္ကူးနိုင္ရန္အစည္းေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိ ဇာတ္လမ္းကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္စတင္ ရိုက္ကူးနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ရံုတင္ျပသနိုင္ ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ၊၂၀၁၈

ယဥ္ေကႏြယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးရန္အတြက္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁ဒသမ၅၄ဘီလီယံ(သိန္း၁၅၄၀၀)သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွသိရွိရသည္။

“မူလရွိတာက က်ပ္ သိန္း ၈၄၀၀ ပါ။ ေနာက္ထပ္သိန္း ၇၀၀၀ ရဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အလွဴခံခဲ႔ပါတယ္ ။ ေပါင္းလိုက္ရင္လက္ရွိ ၈၄၀၀ နဲ႔ေပါင္းရင္ သိန္း ၁၅၄၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းတစ္ဖက္က ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕သမိုင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕သမိုင္း ဂုဏ္တင္ေပးမဲ့ ဇာတ္လမ္း သမိုင္းတြင္က်န္ခဲ့မဲ့ဇာတ္လမ္း ဆိုေတာ့ သိန္းေပါင္း ၁၅၄၀၀ ဆိုေပမဲ့လည္း လိုအပ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထပ္ရွာေပးပါ့မယ္”ဟု သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအား၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရံုးမွ အဖြဲ႔၀င္ ၁၇ ဦးျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအားဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးနိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္သမိုင္းအေထာက္အထား 
မ်ား ၊ ပစၥည္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ သမိုင္းသုေတသန အဖြဲ႔မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္းမႈမရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါရွပ္ရွင္အမည္အား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း “ေအာင္ဆန္း “ အမည္ျဖင့္သာဆက္လက္ရိုက္ကူးနိုင္ရန္အစည္းေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိ ဇာတ္လမ္းကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္စတင္ ရိုက္ကူးနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ရံုတင္ျပသနိုင္ ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply