ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္၍ မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း Food Court ေဆာက္လုပ္မႈ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဝန္ႀကီးဌာန ႀကန္​႔ၾကာ​ေန

0
106

ေအာက္တိုဘာ – ၁၈

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၄င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္အား Food Court လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးသည့္ကိစၥအား ေျဖရွင္းေပးရန္ ဝန္ႀကီးဌာန က ၾကန့္ၾက​ေနေၾကာင္းမႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမႈအား ျပင္းထန္စြာအေရးယူေပးေရး တိုင္ၾကားထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုဝန္ႀကီးပါသည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ က စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က စတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး စာေမးပြဲကာလျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို စာေမးပြဲၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရလုပ္ေနတာၾကာေနၿပီ ။ ခုခ်ိန္ထိ အစီအရင္ခံစာ ေရးၿပီးတာေတြ မလုပ္ရေသးဘူး။ သမၼတရံုးကို တင္ခဲ့တာလည္းမရွိဘူး။လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ အရမ္းကိုေႏွာက္ေနွးေနတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ မွ မယမင္းသူ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတရံုးသို႔ အစီအရင္ခံစာ တင္သည့္ကိစၥအား မေျပာၾကားရန္ တားျမစ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရးအတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က စ၍ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈကို ေခတၱရပ္နားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္စိန္ တို႔ပါဝင္သည္ ။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါစစ္ေဆးမႈတြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ ၁/၂၀၁၇ ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး Food Court ေဆာက္လုပ္သည့္ ကိစၥအား တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ Food Court ေဆာက္လုပ္မႈအား ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ ေထာက္ခံသည့္ပံုစံ အတုအေယာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Food Court ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကတည္း က ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္

ေအာက္တိုဘာ – ၁၈

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၄င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္အား Food Court လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးသည့္ကိစၥအား ေျဖရွင္းေပးရန္ ဝန္ႀကီးဌာန က ၾကန့္ၾက​ေနေၾကာင္းမႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမႈအား ျပင္းထန္စြာအေရးယူေပးေရး တိုင္ၾကားထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုဝန္ႀကီးပါသည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ က စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က စတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး စာေမးပြဲကာလျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို စာေမးပြဲၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရလုပ္ေနတာၾကာေနၿပီ ။ ခုခ်ိန္ထိ အစီအရင္ခံစာ ေရးၿပီးတာေတြ မလုပ္ရေသးဘူး။ သမၼတရံုးကို တင္ခဲ့တာလည္းမရွိဘူး။လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ အရမ္းကိုေႏွာက္ေနွးေနတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ မွ မယမင္းသူ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတရံုးသို႔ အစီအရင္ခံစာ တင္သည့္ကိစၥအား မေျပာၾကားရန္ တားျမစ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရးအတြက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က စ၍ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈကို ေခတၱရပ္နားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္စိန္ တို႔ပါဝင္သည္ ။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါစစ္ေဆးမႈတြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ သပိတ္ေမွာက္ေကာ္မတီ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ ၁/၂၀၁၇ ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး Food Court ေဆာက္လုပ္သည့္ ကိစၥအား တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ Food Court ေဆာက္လုပ္မႈအား ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ ေထာက္ခံသည့္ပံုစံ အတုအေယာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔ကို စီစစ္အေရးယူေပးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတကၠသိုလ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Food Court ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကတည္း က ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္

Leave a Reply