ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဖ်က္သိမ္းေရး ဆႏၵျပ

0
129

 

ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ပဥၥမလိႈင္​း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ အစိုးရက စီစဥ္လွ်က္ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေနလူထုအင္အား(၅၀၀)ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကသည္​။

ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ခန္႔ တည္ရွိခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္သံုးခုႏွင့္ လူဦးေရေထာင္ဂဏန္းေက်ာ္သာ ေနထိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို ယင္းႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ အတြင္း ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမာ္တင္ရပ္ကြက္၊ မိသားစုရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္ သံုးခုရွိၿပီး အစိုးရ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္။

ဝန္ထမ္းအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ရံႈးနိမ့္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီမွ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ကို မဲဆြယ္ကာလအတြင္းလႈပ္ရွားမႈတခ်ိဳ႕တြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံတိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

ဓာတ္​ပံု _ ျမတ္​ဟိန္​း​ေက်ာ္​ (​ေကာ့မွဴး)

ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ပဥၥမလိႈင္​း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ အစိုးရက စီစဥ္လွ်က္ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေနလူထုအင္အား(၅၀၀)ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကသည္​။

ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ခန္႔ တည္ရွိခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္သံုးခုႏွင့္ လူဦးေရေထာင္ဂဏန္းေက်ာ္သာ ေနထိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို ယင္းႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ အတြင္း ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမာ္တင္ရပ္ကြက္၊ မိသားစုရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္ သံုးခုရွိၿပီး အစိုးရ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္။

ဝန္ထမ္းအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ရံႈးနိမ့္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီမွ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ကို မဲဆြယ္ကာလအတြင္းလႈပ္ရွားမႈတခ်ိဳ႕တြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံတိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

ဓာတ္​ပံု _ ျမတ္​ဟိန္​း​ေက်ာ္​ (​ေကာ့မွဴး)

Leave a Reply