ေျပလည္မႈ မရေသးေသာ စံျပငါးေဈးမွ အလုပ္သမားမ်ား ဆက္လ်က္ေတာင္းဆို

0
92

ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ျကည့္ျမင္တိုင္စံျပငါးေစ်းမွ ကုန္တင္/ခ် ငါးေတာင္းထမ္းလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္မွထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား ၆ ဦးအား မူလဌာနတြင္ အျမန္ဆုံးျပန္ခန႔္ေပးရန္အတြက္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျပီ ပဲခူးကလပ္ ကားမွတ္တိုင္အထိ ခ်ီတက္ လမ္းေလ်ွာက္ခဲ႔ျကသည္။ အဆိုပါ ငါးေထာင္းထမ္းလုပ္သမား ၆ ဦးသည္ တိုင္းအစိုးရရုံးေ႐ွ႕တြင္ ထိုင္သပိတ္ျပဳလုပ္ေတာင္းဆု္ိေနၾကသည္။

ဓာတ္ပံု-Mar Naw(MPA)

#TheFifthWave

ေအာက္တိုဘာ ၂၉

ျကည့္ျမင္တိုင္စံျပငါးေစ်းမွ ကုန္တင္/ခ် ငါးေတာင္းထမ္းလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္မွထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား ၆ ဦးအား မူလဌာနတြင္ အျမန္ဆုံးျပန္ခန႔္ေပးရန္အတြက္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျပီ ပဲခူးကလပ္ ကားမွတ္တိုင္အထိ ခ်ီတက္ လမ္းေလ်ွာက္ခဲ႔ျကသည္။ အဆိုပါ ငါးေထာင္းထမ္းလုပ္သမား ၆ ဦးသည္ တိုင္းအစိုးရရုံးေ႐ွ႕တြင္ ထိုင္သပိတ္ျပဳလုပ္ေတာင္းဆု္ိေနၾကသည္။

ဓာတ္ပံု-Mar Naw(MPA)

#TheFifthWave

Leave a Reply