ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ရင္း ရထားတိုက္ခံရ

0
197


ဟိုက္ဒရာဘတ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဟုိက္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ဆယ္လ္ဖီ ႐ိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ရထားတုိက္မိမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အားကစား႐ုံနည္းျပဆရာ တီရွီဝသည္ နံေဘးတြင္ရွိေနသူတစ္ဦးႏွင့္ ရထားေမာင္းသူတုိ႔က သတိေပးခ်က္ကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဆယ္လ္ဖီဗီဒီယုိ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဘိုရာဘန္ဒါ ရထားဘူတာ႐ုံနား၌ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥတာရွီဝသည္ အသက္ေသဆံုးျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ဗဟိုရထားရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရွီဝသည္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရၿပီး ႐ူပီး ၅၀၀ ဒဏ္ေငြ႐ုိက္ခံခဲ့ရသည္။

၂၁ စကၠန္႔ၾကာ ဗီဒီယိုအား ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ အႀကိမ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ျပန္လည္ေဝမွ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ရထားကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ေနသည့္ ရွီဝကိုျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

နံေဘးရွိ လူတစ္ဦးက ရထားလာေနေၾကာင္း သတိေပးသံႏွင့္ ရထားမွ အဆက္မျပတ္ဟြန္းတီးသံတို႔ကုိၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ရထားသည္ ၎၏ဦးေခါင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ညာဘက္ျခမ္းတို႔ကို ျဖတ္တိုက္သြားခဲ့ကာ ဖုန္းလည္း ေျမျပင္သို႔ျပဳတ္က်ခဲ့သည္။

အိႏိၵယ၌ ရထားခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မႈမ်ား မၾကာ ခဏရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္ ၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္သံုးဦး ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ရင္း ရထားတုိက္ခိုက္ ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ကမာၻတစ္ဝန္း ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ရင္း ေသဆုံးမႈမ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ အိႏိၵယတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ကမာၻတစ္ဝန္း ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ရင္းေသဆံုးမႈ ၁၂၇ မႈအနက္ ၇၆ မႈသည္ အိႏိၵယတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ အမ်ားစုသည္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဟိုက္ဒရာဘတ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဟုိက္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ဆယ္လ္ဖီ ႐ိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ရထားတုိက္မိမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အားကစား႐ုံနည္းျပဆရာ တီရွီဝသည္ နံေဘးတြင္ရွိေနသူတစ္ဦးႏွင့္ ရထားေမာင္းသူတုိ႔က သတိေပးခ်က္ကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဆယ္လ္ဖီဗီဒီယုိ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဘိုရာဘန္ဒါ ရထားဘူတာ႐ုံနား၌ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥတာရွီဝသည္ အသက္ေသဆံုးျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ဗဟိုရထားရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရွီဝသည္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရၿပီး ႐ူပီး ၅၀၀ ဒဏ္ေငြ႐ုိက္ခံခဲ့ရသည္။

၂၁ စကၠန္႔ၾကာ ဗီဒီယိုအား ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ အႀကိမ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ျပန္လည္ေဝမွ်မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုထဲတြင္ ရထားကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ေနသည့္ ရွီဝကိုျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

နံေဘးရွိ လူတစ္ဦးက ရထားလာေနေၾကာင္း သတိေပးသံႏွင့္ ရထားမွ အဆက္မျပတ္ဟြန္းတီးသံတို႔ကုိၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ရထားသည္ ၎၏ဦးေခါင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ညာဘက္ျခမ္းတို႔ကို ျဖတ္တိုက္သြားခဲ့ကာ ဖုန္းလည္း ေျမျပင္သို႔ျပဳတ္က်ခဲ့သည္။

အိႏိၵယ၌ ရထားခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မႈမ်ား မၾကာ ခဏရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္ ၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္သံုးဦး ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ရင္း ရထားတုိက္ခိုက္ ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ကမာၻတစ္ဝန္း ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ရင္း ေသဆုံးမႈမ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ အိႏိၵယတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ကမာၻတစ္ဝန္း ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ရင္းေသဆံုးမႈ ၁၂၇ မႈအနက္ ၇၆ မႈသည္ အိႏိၵယတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူ အမ်ားစုသည္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply