`ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ကန႔္လန႔္ တိုက္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအား လက္တလုံးျခား လုပ္ေနသည့္ အတြက္ေထာက္ျပျခင္းသာျဖစ္´ ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

0
55

နိုဝင္ဘာ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လို့ ကန႔္လန႔္ တိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ျပေနျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွူးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္း ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားေကာ္မတီဝင္ေတြဟာ ကန႔္လန႔္တိုက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီပဲ လုပ္ေနတာေတြ ၿပီးရင္ ဥပေဒကို လက္တလုံးျခားလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို အထင္အျမင္လႊဲေနေစတာေတြက္ု ကၽြန္ေတာ္တို့က အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ အခုလို မီဒီယာနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေနၿပီးေတာ့ မွ ေထာက္ျပေျပာဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွူးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္း ကေျပာသည္။

နိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမွုအေပၚ ဒုတိယဗိုလ္မွူးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္း က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို့ေၾကာင့္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးကို ခိုင္လုံသည့္ ခိုင္မာသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာက္၍သာ ျပင္ဆင္ေရးကို တင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွူးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ မိမိတို့ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏွုတ္ထြက္သြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ကိစၥ အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ နာယက ထံသို့ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို့ တင္ျပေသာ္လည္း နာယက မွ လႊတ္ေတာ္သို့ရွင္းလင္းရာတြင္ ၎ ကိစၥမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိစၥ မဟုတ္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္႐ုံးအေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အမိန႔္ေၾကညာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ သည္ လက္ရွိတြင္ ၄၂ ဦးသာရွီၿပီး အစည္းအေဝးမ်ားကိုေတာ့ ဆက္လက္က်င္းပေနလ်က္ရွွိေၾကာင္း သိရသည္။

၄၅ ဦးေက္ာမတီမွ ၃ ဦး ႏွုတ္ထြက္သြားျခင္းအေပၚ ေလ်ာ့သြားပါက ေလ်ာ့ေၾကာင္း ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုးလာပါကလည္း အတိုးျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွူးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္းကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝးအတြင္း တင္ျပေသာ္လည္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ မိုက္ မေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

#TheFifthWave #ကန႔္လန႔္တိုက္ #လက္တလုံးျခား

______________________________________

(Zawgyi)

`ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ကန္႔လန္႔ တိုက္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအား လက္တလံုးျခား လုပ္ေနသည့္ အတြက္ေထာက္ျပျခင္းသာျဖစ္´ ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

နို၀င္ဘာ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ကန္႔လန္႔ တိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္​ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ျပေနျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္း ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားေကာ္မတီ၀င္ေတြဟာ ကန္႔လန္႔တိုက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီပဲ လုပ္ေနတာေတြ ၿပီးရင္ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို အထင္အျမင္လႊဲေနေစတာေတြက္ု ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ အခုလို မီဒီယာနဲ႔ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေနၿပီးေတာ့ မွ ေထာက္ျပေျပာဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္း ကေျပာသည္။

နို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္း က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးကို ခိုင္လံုသည့္ ခိုင္မာသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာက္၍သာ ျပင္ဆင္ေရးကို တင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္းကေျပာသည္။

အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ကိစၥ အား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ နာယက ထံသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တင္ျပေသာ္လည္း နာယက မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းလင္းရာတြင္ ၎ ကိစၥမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိစၥ မဟုတ္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ရံုးအေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အမိန္႔ေၾကညာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ၄၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ သည္ လက္ရွိတြင္ ၄၂ ဦးသာရွီၿပီး အစည္းအေ၀းမ်ားကိုေတာ့ ဆက္လက္က်င္းပေနလ်က္ရွွိေၾကာင္း သိရသည္။

၄၅ ဦးေက္ာမတီမွ ၃ ဦး ႏႈတ္ထြက္သြားျခင္းအေပၚ ေလ်ာ့သြားပါက ေလ်ာ့ေၾကာင္း ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုးလာပါကလည္း အတိုးျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထက္၀င္းကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းအတြင္း တင္ျပေသာ္လည္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ မိုက္ မေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

#TheFifthWave #ကန္​႔လန္​႔တိုက္​ #လက္​တလံုးျခား

Leave a Reply