ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ မီးေလာင္မႈ ၃၁ ဦးေသဆံုး

0
166


မီယန္း ဇန္နဝါရီ ၂၆

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း မီယန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၃၁ ဦးခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိသာ အဓိကထားကုသေပးသည့္ ဆဲဂၽြန္းေဆး႐ုံရွိ အေရးေပၚခန္းထဲတြင္ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယြန္ဟတ္ သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အေဆာက္ အအံုအတြင္း လူနာ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူ ၄၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၁၁ ဦးသည္ အေျခအေနစိုးရိမ္ရေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူအမ်ားစုသည္ ေဆး႐ံုရွိ အေရးေပၚခန္းထဲတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ လူနာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္အရာရွိ ခၽြိဳင္မင္ဝူးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီယန္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္မွ ၂၇၀ ကီလိုမီတာ( ၁၆၈ မုိင္) အကြာတြင္ရွိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ စတင္ေလာင္ကၽြမ္း ျခင္း ျဖစ္ၿပီး နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

မီယန္း ဇန္နဝါရီ ၂၆

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း မီယန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၃၁ ဦးခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိသာ အဓိကထားကုသေပးသည့္ ဆဲဂၽြန္းေဆး႐ုံရွိ အေရးေပၚခန္းထဲတြင္ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယြန္ဟတ္ သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အေဆာက္ အအံုအတြင္း လူနာ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူ ၄၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၁၁ ဦးသည္ အေျခအေနစိုးရိမ္ရေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူအမ်ားစုသည္ ေဆး႐ံုရွိ အေရးေပၚခန္းထဲတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ လူနာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္အရာရွိ ခၽြိဳင္မင္ဝူးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီယန္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္မွ ၂၇၀ ကီလိုမီတာ( ၁၆၈ မုိင္) အကြာတြင္ရွိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ စတင္ေလာင္ကၽြမ္း ျခင္း ျဖစ္ၿပီး နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply